Når styrer skal skape verdi!

Styresenteret er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Norges største og mest utbredte medlemsbaserte styreportal. Over 60.000 eiere, styremedlemmer og ledere som kursdeltakere siden oppstart i 1997. Omfattende supporttjenester, dokumentmaler, databaser med hjelpemidler, autorisasjonsprogram for styremedlemmer, ca 80 andre ulike kurs samt et team av styrekonsulenter og forretningsutviklere som kan assistere selskaper, styrer og eiere.

Tilbyr tjenester innen styrerekruttering. CV basen for styrekandidater er plattformen der du kan registrere din profil, definere dine kvalifikasjoner og laste opp din tilhørende CV. Styrerekruttering.no er videre en plattform der selskaper og aktører kan få hjelp med styrerekruttering; styreleder, styremedlemmer, observatører, valgkomitemedlemmer samt få tilgang til et omfattende nettverk av styrekonsulenter.

Har utviklet den populære programvaren for styrearbeid, BoardLog Protocol. Programvaren er utviklet av mennesker som brenner for styrearbeid, og skal, samtidig som sikkerhet er godt i varetatt, være markedets enkleste å bruke. BoardLog Protocol skal gi deg en mer effektiv styrehverdag, slik at du kan få frigjort tid til de viktigste sakene knyttet til fremtidig utvikling av din virksomhet.

Board Performance er et intensivt og ambisiøst utviklingsprogram myntet på de som står i situasjoner og som ønsker å skape verdi gjennom og overfor styrer. Her knyttes den siste internasjonale forskningen om styrets verdiskaping opp mot deltakernes egne situasjoner og erfaring. Anerkjente praktikere og organisasjonspsykologer vil sparre med og utfordre deltakerne til å utvikle sitt personlige bidrag i og overfor styrer.

Partnerne i Styresenteret

Fagartikler

10. november 2022

Tre tips for å bli et attraktivt styremedlem

Hva skal egentlig til for å komme inn i det beryktede styrerommet? Har du lurt på hvordan du – med eller uten styre- og ledererfaring – kan få en plass…

12. oktober 2022

Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid

Styret har fire hovedoppgaver: Sørge for kompetent og motivert daglig leder Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi Sørge for kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring Styrets egenutvikling Det…

16. juni 2022

Hva er verdien av bærekraft i styret?

Samfunnet må styres mot en mer bærekraftig utvikling, men det er grunn til å spørre: Hvilket fokus får egentlig bærekraft i styrerommet, er bærekraft og verdiskaping motsetninger, trenger man en…