Du inviteres til eksklusiv styrenettverksgruppe for Møre

Gode styrer og godt styrearbeid blir stadig viktigere for verdiskaping i selskaper og organisasjoner. Både små og store virksomheter står nå overfor betydelige utfordringer og omstillingsbehov, og bidraget fra styret til vellykket utvikling vil være helt avgjørende.

Sparebanken Møre arrangerte 22-23. september 2015 frokostseminar i hhv Ålesund og Molde med innlegg om verdiskapende styrearbeid presentert av Bjarne Aamodt fra styrerådgivningsselskapet Styresenteret AS. Da det der ble vist stor interesse for temaet, ønsker Styresenteret å følge opp med invitasjon til en eksklusiv styrenettverksgruppe som planlegges etablert i Ålesund.

Kompetanseutvikling i eksklusiv styrenettverksgruppe

Styresenteret lanserte for et år siden konseptet om eksklusive styrenettverksgrupper for videreutvikling av styrekompetanse hos styreledere/styremedlemmer, samt for andre med befatning med styrearbeid. Virksomheten i de etablerte styrenettverksgruppene i Østlands-området har vist seg å by på gode muligheter for kompetanseutvikling for deltakerne.

Du inviteres nå til å bli deltaker i «Styrenettverksgruppen-Møre» som planlegges i Ålesund.  Ved å delta i gruppen vil du kunne

  • styrke din styrekompetanse ved å lære av hverandres styreerfaring
  • presentere dine styrerelaterte problemstillinger for diskusjon i et lukket, fortrolig forum
  • diskutere styretema av felles interesse, normalt basert på en innledende presentasjon
  • utvide ditt nettverk av personer med interesse for og erfaring innen styrearbeid.

Det sikres full konfidensialitet vis á vis omverden om de problemstillingene som behandles i gruppen.

Hvem inviteres til styrenettverksgruppen

Vi inviterer personer som er aktive i styreverv eller på annen måte har befatning med styrearbeid. Vi sikter mot å etablere en styrenettverksgruppe med variert kompetanse- og erfaringsbakgrunn, og vi vil sikre fortrolighet og trygghet i gruppen. Erfaring har vist at dette oppnås best ved å ta inn 6-10 deltakere med variert bakgrunn og med genuin interesse for å utveksle erfaringer og synspunkter med andre. Blant disse bør det ikke være deltakere med konflikterende interesser. Dette for å sikre åpenhet om de tema som diskuteres.

Meld din uforpliktende interesse for deltakelse i Styrenettverksgruppen-Møre

Du er velkommen til å melde din uforpliktende interesse for å få tilbud om deltakelse i den eksklusive Styrenettverksgruppen-Møre.

 

Vår ambisjon er å starte opp den kompetansegivende, eksklusive Styrenettverksgruppen-Møre i løpet av første kvartal 2016.