Eksklusiv styrenettverksgruppe etablert i Trondheim

Styresenteret lanserte for vel et år siden konseptet med eksklusive styrenettverksgrupper for å bidra til kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid. Etter at tre styrenettverksgrupper kom i gang i Østlands-området i fjor er nå den første eksklusive styrenettverksgruppen etablert i Trondheim med deltakere med bred styrekompetanse fra forskjellige virksomheter i Trøndelag. Etableringen i Trondheim er i samarbeid med lokalavdelingen av Tennebø & Partners.
«Vi er svært glad for å kunne starte opp i Trondheim da det der er meget interessante virksomheter med dyktige styremedlemmer, som har gitt uttrykk for interesse for styrking av sin styrekompentanse», sier Bjarne Aamodt, som vil være faglig tilrettelegger for opplegget.
Etter at virksomheten nå kommer igang i styrenettverksgruppen i Trondheim vil det der fortsatt være muligheter for å øke antall deltakere med noen få. Interesserte kan ta kontakt.

Litt om virksomheten i styrenettverksgruppene i fjor

Virksomheten i de allerede eksisterende styrenettverksgruppene i Østlands-området har vist seg å by på gode muligheter for kompetanseutvikling for deltakerne. Som eksempler på tema i møtene i fjor kan nevnes:

  • Rollefordeling eiere-styret-daglig ledelse, herunder profesjonalisering av styringsstrukturen.
  • Styrets kompetansesammensetning og arbeidsform, herunder styrets årsplan («årshjul»).
  • Styrets involvering og bidrag i strategiutvikling, omstilling og innovasjon.
  • Styrets ivaretakelse av risikostyring, internkontroll og «compliance».
  • Styrets ivaretakelse av samfunnsansvar inkl. forretningsetikk, HMS, etc.
  • Ansattvalgtes viktige bidrag i styrearbeidet.
  • Bruk av styreutvalg.
  • Styreansvar og styreansvarsforsikring.
  • Styrets egenutvikling, herunder styreevaluering, effektivisering og kvalitetssikring av styrearbeidet.

Tema i møtene bestemmes av styrenettverksgruppene selv etter forslag fra deltakerne og tilretteleggeren.

Utvider til andre steder i Norge

I tillegg til oppstart i Trondheim er vi i ferd med å lansere styrenettverksgrupper også på flere andre steder i landet, som Bergen, Ålesund, Stavanger og Tromsø. Interesserte kan ta kontakt.