Verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning – Nye eksklusive Styrenettverksgrupper

Tema-artikkel:

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Styresenteret AS vil lansere eksklusive styrenettverksgrupper på nye steder i Norge.  Etter vellykket etablering av to styrenettverksgrupper på Østlandet og en i Trondheim vil det nå i første omgang bli etablert slike grupper i Tromsø, Bergen og Stavanger.

På disse stedene vil det bli invitert til frokostmøter (for Tromsø se påmelding nedenfor) med foredrag om verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning, samt lansering av den planlagte styrenettverksgruppen.

På de nye stedene vil etableringen bli gjort i samarbeid med lokale samarbeidspartnere.

Bakgrunn og hensikt

Velfungerende styrer blir stadig viktigere for å bidra til verdiskaping i alle typer virksomheter. Styrets funksjon har utviklet seg fra forrige århundres passive («rituelle») styrer, gjennom de ti første årene av dette århundrets formelle (kontrollerende) styrer til de siste årenes verdiskapende styrer. Og utviklingen fortsetter, og dagens styrer må være proaktive for å utvikle seg for å være verdiskapende under morgendagens premisser. Ikke minst er dette helt nødvendig i den digitaliseringsprosessen som nå ruller inn over alle bransjer.
På denne bakgrunn ble det i fjor tatt initiativ til styrekompetanseutvikling for aktive styreledere/styremedlemmer gjennom eksklusive styrenettverksgrupper med faglig tilrettelegging fra Styresenteret. Dette har vist seg å være så vellykket at det har gitt motivasjon til å lansere styrenettverksgrupper på flere steder.

Invitasjon til frokostmøter

Du inviteres til uforpliktende og gratis frokostmøte på et av stedene som det planlegges etablering av styrenettverksgruppe. Tema på frokostmøtene vil være:
Verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning.
– Lansering av eksklusiv Styrenettverksgruppe.

Det første stedet for frokostmøte vil være i Tromsø i samarbeid med Karl-Johan Jakola:

Sted:           Linken Møtesenter, Forskningsparken i Tromsø.
Tidspunkt:  19. april 2016, kl. 08.00-09.30 (Enkel frokost serveres fra kl. 08.00, og den faglige presentasjonen starter kl. 08.15)
Påmelding til frokostmøtet: Trykk her
Påmeldingsfrist: 14. april 2016

Med vennlig hilsen

Bjarne Aamodt

Styreleder og partner
Styresenteret AS