Styresenteret inngår samarbeidsavtale med StyreAkademiet i Hordaland, bl.a. for etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen

Styresenteret og StyreAkademiet i Hordaland har inngått en samarbeidsavtale med hensikt å fremme godt styrearbeid i Hordaland. I første omgang vil dette innebære samarbeid om etablering av en eller flere eksklusive styrenettverksgrupper i Bergen, fremme av medlemskap i StyreAkademiet Hordaland, samt aktiv deltagelse i StyreAkademiet Nettforum som er under etablering.

Styresenteret har gjennom det siste året etablert tre eksklusive styrenettverksgrupper, ‒ to i Østlands-området og én i Trondheim. Planen er å lansere tilsvarende styrenettverksgrupper flere andre steder i landet, bl.a. i Bergen, Stavanger og Tromsø. I Bergen vil et samarbeid med StyreAkademiet i Hordaland være svært formålstjenlig, da eksklusive styrenettverksgrupper vil være kompletterende til StyreAkademiet i Hordalands eget tilbud.

Styresenteret vil bidra til å rekruttere medlemmer til StyreAkademiet i Hordaland. Dette er viktig for å realisere StyreAkademiet i Hordalands ambisjon om å styrke sitt tilbud til sine medlemmer, herunder realisering av StyreAkademiet Nettforum, som lanseres denne våren.

Planen er å etablere den første eksklusive styrenettverksgruppen i Bergen tidlig på høsten i år. Men interesserte kan allerede nå signalisere sin uforpliktende interesse eller be om mer informasjon gjennom Styresenterets kontaktskjema.