Styresenteret AS inviterer til frokostmøte i Oslo om styrets behov for egenutvikling

Bjarne Aamodt Styreleder og Partner Styresenteret AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
Styresenteret AS
Ingvild Myhre Daglig leder og Partner Styresenteret AS
Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
Styresenteret AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetanse-sammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

Du inviteres til frokostmøte

Du inviteres til å delta på frokostmøte med tema:

  • Styrets behov for egenutvikling sett i lys av Regjeringens Produktivitetskommisjons rapport av 11.02.2016.

Foredragsholdere:   

  

Ingvild Myhre, Daglig leder og Partner i Styresenteret AS*

Bjarne Aamodt, Styreleder og Partner i Styresenteret AS*

Sted: Styresenterets lokaler, Akersgt. 20, 0158 Oslo
Tidspunkt: 26. mai 2016, kl. 08.00-09.30 (Den faglige presentasjonen starter kl. 08.15)
Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist: 20. mai 2016
Påmelding til frokostmøtet: Trykk her
*) Om foredragsholderne: For mer informasjon om foredragsholderne se Styresenterets hjemmesider.