Kurs i verdiskapende styrearbeid for energisektoren

Bjarne Aamodt Styreleder og Partner Styresenteret AS
Bjarne Aamodt foreleser på EnergiNorges styrekurs

Styresenteret v/Bjarne Aamodt foreleser på styrekurs i regi av EnergiNorge, 25-26. august. Styrekurset er rettet mot alle som er interessert i styrearbeid generelt, men med spesiell vekt på forhold innen energisektoren.

Det stilles økte krav til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring hos styremedlemmer i norske energiselskap, og styrets rolle som verdiskaper er avgjørende for selskapenes fremtid.

Den norske energisektoren har aldri stått overfor så omfattende og hyppige endringer som i dag:

  • Digitalisering og teknologiutvikling legger til rette for en mer IKT-intensiv kraftnæring, høyere andel distribuert kraftproduksjon og nye forretningsmodeller
  • Globalisering, sammen med de to ovennevnte drivkreftene, øker muligheten for at nye, store internasjonale aktører, som Google, entrer bransjen

For mer informasjon og påmelding gå til til EnergiNorges hjemmesidser.