Styresenteret og Visindi Bergen inviterer til frokostmøte med tema "Styrets behov for egenutvikling"

Behov for styreutvikling under omstilling, og kjennetegn ved verdiskapende styrearbeid

Lansering av eksklusiv Styrenettverksgruppe i Hordaland

Styresenteret og Visindi Bergen inviterer til frokostmøte med tema «styrets behov for egenutvikling». Dette er et aktuelt tema for å kunne bidra til bedriftens omstilling og nyskapning, bl.a. gjennom digitalisering og nye forretningsmodeller.

Det vil også bli orientert om mulighetene for å delta i en planlagt eksklusiv styrenettverksgruppe i Hordaland, samt orientering om StyreAkademiets Nett- eller styrefora på LinkedIn for medlemmer.

Bakgrunn og hensikt

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

På denne bakgrunn er det derfor viktig at styremedlemmer har fokus på sin kompetanseutvikling, noe som vil være hovedhensikten med den eksklusive styrenettverksgruppen som planlegges etablert i Hordaland.

Invitasjon til frokostmøte

Du inviteres til uforpliktende og gratis frokostmøte i Bergen med tema:

Verdiskapende styrearbeid og behov for styrets egenutvikling i en tid med omstilling og nyskapning.

Erfaringer med hvordan styret kan bidra til verdiskapingen i bedriften

Lansering av eksklusiv Styrenettverksgruppe i Hordaland

Orientering om det nylig lanserte StyreAkademiets «SA Nettforum»

 

Bjarne Aamodt Styreleder og Partner Styresenteret AS
Bjarne Aamodt
Toril Eidesvik
Toril Eidesvik
Victor Jensen Daglig leder StyreAkademiet Hordaland
Victor Jensen

 

 

Foredragsholdere: Bjarne Aamodt, Styreleder og Partner Styresenteret AS

Toril Eidesvik, Adm. direktør TTS group ASA

Victor Jensen, Styreleder i StyreAkademiet Hordaland

Sted: Visindi Bergens lokaler,

Edvard Griegs Vei 3c, 5059 Bergen

Tidspunkt: 21. september 2016, kl. 08.00-10.00

Enkel frokost serveres fra kl. 08.00

Den faglige presentasjonen starter kl. 08.15

Påmelding til frokostmøte:  Trykk Her Påmeldingsfrist: 16. september 2016