Snart tid for styrets årlige fokus på sin egenutvikling/styreevaluering

Norske styrer står overfor stadig større utfordringer når det gjelder å bidra til bedriftenes verdiskaping gjennom omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styrets egenutvikling må få høyere prioritet.

lysbilde2

Styresenteret og Agera har foretatt en undersøkelse blant norske styreledere/-medlemmer («Styreundersøkelsen 2016» som vil bli publisert om kort tid), hvor det fremgår at norske styrer i en betydelig grad har mangelfull kompetanse og evne til å styre gjennom bedriftenes fremtidige forretningsutfordringer. Dette står da i kontrast til et annet resultat av samme spørreundersøkelse, nemlig at styrenes medlemmer mener at det i altfor liten grad blir brukt tid på styrenes egenutvikling, jf. grafene.lysbilde1

På denne bakgrunn er det derfor Styresenterets intensjon både å motivere til, og å bidra til, at norske styrer prioriterer tid på sin egenutvikling i form av å styrke sin kompetanse og finne en mer effektiv arbeidsform.

Det viktigste hjelpemiddel i styrenes adressering av sin egenutvikling er å gjennomføre en styreevaluering for å identifisere de sterke og de mindre sterke sider av styrearbeidet. Særlig er det viktig å få vurdert om styret har en kompetansesammensetning som er fremtidsrettet, og hvordan styret kan effektivisere sin arbeidsform.

Styresenteret er en av de ledende leverandører når det gjelder å utføre styreevaluering av styrer, både nettbasert og samtalebasert styreevaluering, med en allsidig kundereferanseliste.

Vi står gjerne til disposisjon for å gi råd om styrets egenutvikling, og å gi tilbud på styreevaluering av ditt styre. For nærmere informasjon og forespørsel om tilbud på styreevaluering er du velkommen til å ta kontakt.