Etablering av en ny eksklusiv styrenettverksgruppe i Arendal-Grimstad regionen

Det inviteres nå til å bli deltaker i en ny eksklusiv styrenettverksgruppe i Arendal-Grimstad regionen.

Eksklusiv nettverksgruppe

Bakgrunn og hensikt

Regjeringens Produktivitets kommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer gjennom omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

På denne bakgrunn er det derfor viktig at styremedlemmer har fokus på sin kompetanseutvikling. Styresenteret tok i 2015 initiativ til styrekompetanseutvikling for aktive styreledere/styremedlemmer gjennom eksklusive styrenettverksgrupper. Tre eksklusive styrenettverksgrupper ble da vellykket etablert, to i Østlandsområdet og en i Trondheim.

Etter annonsering av etablering av en styrenettverksgruppe i Arendal-Grimstad regionen på frokostmøtet 13. september i Arendal i regi av Arendal Næringsforening  inviterer Styresenteret i samarbeid med HJE Consulting (v/Hans Jakob Epland) interesserte personer med styreverv, eller som har stilling med arbeidsrelasjoner til styrer/styrerabeid, til å bli deltakere i den nye styrenettverksgruppen.

Formålet med å delta i styrenettverksgruppen er å

  • styrke sin styrekompetanse ved å lære av hverandres styreerfaring
  • presentere egne styrerelaterte problemstillinger for diskusjon i et fortrolig forum
  • diskutere styretema av felles interesse, normalt basert på en innledende presentasjon
  • utvide sitt nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrearbeid.

Du inviteres nå til å melde din uforpliktende interesse for å delta i den planlagte styrenettverksgruppen i Arendal-Grimstad regionen. Melding om interesse gjør du ved  å registrere deg her.