Eierendringer av Styresenteret AS

Ingvild Myhre
Ingvild Myhre
Bjarne Aamodt
Bjarne Aamodt

Per 13. oktober har Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre gjennom sine respektive selskaper Aamodt Governance Consulting og Uroboros AS kjøpt ut de øvrige eierne av Styresenteret AS. Derved vil de to fra dette tidspunkt være de eneste eierne av selskapet.

Endringen av eierskapet vil imidlertid ikke ha noen innvirkning på selskapets tilbud og leveranser, som fortsatt vil være knyttet til:

  • Eierstyring og selskapsledelse generelt.
  • Opplæring og kurs i verdiskapende styrearbeid.
  • Styreevaluering og rådgiving i f.b.m. styrers egenutvikling og kompetansesammensetning.
  • Fasilitering av eksklusive styrenettverksgrupper.

I tillegg vil selskapet fortsette å formidle forespørsler om styreansvarsforsikring og «elektroniske styrerom» til samarbeidspartnere.

Ingvild Myhre fortsetter som daglig leder av selskapet og Bjarne Aamodt fortsetter som styreleder. Endring av eierskapet vil ikke medføre noen endring av tilgangen på ressurspersoner som det trekkes på i selskapets leveranser, bl.a. fra selskapet Agera AS.

«Vi ser lyst på utviklingen av Styresenteret fremover, hvor vi den senere tid har registrert en stadig økende interesse for våre tjenester», sier Bjarne Aamodt.