Invitasjon til deltakelse i eksisterende eksklusive styrenettverksgrupper

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Styresenteret fasiliterer tre eksklusive styrenettverksgrupper i hhv. Oslo, Østfold/Moss og Trondheim. Ved kommende årsskifte vil det bli noen ledige plasser i disse tre styrenettverksgruppene.

Du inviteres hermed til å melde din uforpliktende interesse for å bli deltaker i en av disse.

Styresenteret lanserte for to år siden tre eksklusive styrenettverksgrupper med hensikt å bidra til mer verdiskapende og profesjonell eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på styrets ansvar og oppgaver for verdiskapende styrearbeid. Men også interaksjonen og rollefordelingen mellom styret og hhv. eierne og daglig ledelse, samt tilliggende funksjoner som revisor og advokater, har fått betydelig oppmerksomhet. Initiativet har vært så vellykket at vi nå også etablerer nye styrenettverksgrupper andre steder i Norge, bl.a. i Sør-Norge og Hordaland.

Hvis du ønsker å utvide din styrerelaterte kompetanse, vil deltakelse i en eksklusiv styrenettverksgruppe være en effektiv måte å gjøre det på, ikke minst ved å lære av andre deltakeres erfaringer.

Du inviteres herved til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse i en av de eksisterende styrenettverksgruppene ved å merke av i kontaktskjemaet.