Delta i styrenettverksgruppe for å lære om den nye generasjons selskapsstyring

Ledige plasser i eksisterende styrenettverksgrupper med møteplass hhv. på Refsnes Gods i Moss og i Trondheim.

Eierstyring og selskapsledelse i den digitale tidsalder setter helt nye krav til styrene og andre involverte i styring og ledelse av selskaper, herunder eiere og daglig ledelse. Det har vist seg at konseptet om eksklusive styrenettverksgrupper er et meget formålstjenlig forum for å tilegne seg kompetanse for den nye generasjons selskapsstyring.

Den eksklusive styrenettversgruppen som møtes i Oslo, er fulltegnet. Men det er fortsatt ledige plasser i de eksisterende gruppene som møtes i hhv. Moss og i Trondheim. Du inviteres til å melde din uforpliktende interesse for å bli deltaker i en av de to nevnte styrenettverksgruppene ved å følge linken for Moss eller Trondheim.