Eksklusiv styrenettverksgruppe flytter møtene fra Moss til Madserud Gård i Oslo og inviterer nye deltakere

Bjarne Aamodt Styreleder i Styresenteret
Bjarne Aamodt, faglig tilrettelegger for styrenettverksgruppene

Styresenteret tilrettelegger og fasiliterer tre eksisterende styrenettverksgrupper, hvorav én har hatt sine møter i Moss. Denne flytter nå møtene til Madserud Gård i Oslo. Grunnen er at det er enklere å møtes i Oslo for de aller fleste av deltakerne. Det betyr at vi fra nå av vil ha to styrenettverksgrupper med møtested i Oslo, med deltakere fra Østlandet i begge gruppene.

«Erfaring har vist at deltakelse i en eksklusiv styrenettverksgruppe er en meget effektiv måte å tilegne seg den siste generasjons kompetanse på innen eierstyring og selskapsledelse, herunder roller og oppgaver for eiere, styret og daglig ledelse», sier Bjarne Aamodt, som er faglig tilrettelegger for de tre eksisterende styrenettverksgruppene. «- I tillegg styrker deltakelsen deltakernes nyttige kontaktnettverk».

Da det er et par ledige plasser i den styrenettverksgruppen som nå flytter til Oslo («Styrenettverksgruppen-Oslo-2»), er du velkommen til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse i gruppen ved å fylle ut registreringsskjemaet.