Frokostmøte: Hvordan bli et bedre styre gjennom egenevaluering og egenutvikling?

Ingvild Myhre
Ingvild Myhre
Bjarne Aamodt Styreleder i Styresenteret
Bjarne Aamodt

Norske styrer har et betydelig behov for egenutvikling. Dette vil være en avgjørende forutsetning for at anbefalingene i rapporten fra Regjeringens Produktivitetskommisjon av februar 2016 skal bli realisert. Rapporten påpeker behovet for produktivitetsforbedringer i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon, med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Invitasjon til frokostmøte

Styresenteret inviterer deg til frokostmøte hvor Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre vil innlede på tema:

Hvordan styrets egenevaluering og egenutvikling kan gjennomføres i praksis; –  illustrert med egne erfaringer.

Sted:            Madserud Gård, Madserud allé 34, 0274 Oslo

Tid:               31. januar 2017, kl. 08.00-09.30 (Den faglige delen starter kl. 08.15)

Påmelding: Trykk Her. Deltakelse er gratis.   Påmeldingsfrist: 27. januar 2017