Lunsjmøte i Risør: Hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse (herunder styrearbeidet) gjennom egenutvikling?

Eierstyring og selskapsledelse, herunder styrearbeidet, i norske bedrifter har et betydelig behov for forbedring. Dette vil være en avgjørende forutsetning for at anbefalingene i rapporten fra Regjeringens Produktivitetskommisjon av februar 2016 skal bli realisert. Rapporten påpeker behovet for produktivitetsforbedringer i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon, med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret står her helt sentralt og vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Lunsjmøtet vil adressere hvordan styret og daglig ledelse kan håndtere dette på en proaktiv måte.

Invitasjon til lunsjmøte

Bjarne Aamodt

Sørlandsporten Næringshage sammen med Styresenteret AS inviterer til lunsjmøte hvor Bjarne Aamodt vil innlede på tema:

  • Hvordan styrets egenutvikling og styremedlemmenes kompetanseheving kan gjennomføres i praksis; – illustrert med egne erfaringer.
  • Kort om etablering av «Styrenettverksgruppen-Sør»

Bjarne Aamodt har omfattende erfaring fra bedriftsledelse og styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt, og driver nå rådgiving innen eierstyring og selskapsledelse, og er partner i Styresenteret.

 

Sted: Sørlandsporten Næringshage, Prestegata 7, 4950 Risør

Tid:   9. februar 2017, kl. 12.00-13.30 (faglige del fra kl. 12.15)

Påmelding: Trykk Her. Påmeldingsfrist: 6. februar 2017

Deltakelse er gratis.