Styrekurs: Verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

EnergiNorge har i samarbeid med Styresenteret og Thema Consulting Group utarbeidet kurstilbud for styrer i kraftselskaper. Det inviteres nå til påmelding til neste kurs 31. august -1. september.

Det stilles økte krav til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring hos styremedlemmer i norske energiselskap, og styrets rolle som verdiskaper er avgjørende for selskapenes fremtid. Er du i tillegg ny i styret eller ny i rollen som styremedlem er det mye å ha oversikt over. Dette velprøvde kurset gir deg tryggheten du trenger i møte med utfordringene. Gjør som meget fornøyde deltagere før deg: Meld deg på og lær mer om styrearbeid av erfarne bransjefolk.

Den norske kraftsektoren har aldri stått overfor så omfattende og hyppige endringer som i dag:

 • Digitalisering og teknologiutvikling legger til rette for en mer IKT-intensiv kraftnæring, høyere andel distribuert kraftproduksjon og nye forretningsmodeller
 • Globalisering øker muligheten for at nye, store internasjonale aktører, som Google, entrer energibransjen
 • Strengere krav til nøytralitet, gjennom blant annet krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille, øker behovet for endringer i intern organisering og bransjestruktur
 • Mer ekstremvær og en stadig mer elektrisitetsavhengig befolkning øker fokuset på forsyningssikkerhet
 • EUs regelverk får en stadig større betydning for norsk kraftsektor.

Endringene kan innebære store muligheter, men også store trusler for norske kraftselskaper.

Styrene i norske kraftselskaper er ansvarlige for å dra nytte av disse nye mulighetene, og unngå truslene, for å sikre forsyningspålitelighet, verdiskaping og inntekter til eierne i lang tid fremover. I dette bildet er det derfor viktig at styret har tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekkene, og deres implikasjoner, for å sikre at ledelsen utvikler strategier som realiserer dette mulighetspotensialet.

 • Har du tilstrekkelig kunnskap om de viktigste utviklingstrekkene i fremtidens kraftsystem til å stille de rette spørsmålene i styremøtene?
 • Har du kjennskap til hvilke implikasjoner utviklingstrekkene kan ha for selskapet der du er styremedlem og på den måten kan utfordre ledelsens anbefalinger?
 • Har du full oversikt over din rolle og ditt ansvar, samt hva som forventes av deg som styremedlem?

Gjennom veksling mellom involverende foredrag og gruppeoppgaver arbeides det i styrekurset gjennom de ovennevnte tema slik at du blir bedre i stand til å ta ditt ansvar som styremedlem og tryggere i din praktiske utøvelse av styrerollen. Fra programmet kan nevnes:

 • Kraftnæringens utfordringer
 • Regulative forhold
 • Styrets ansvar, kompetansesammensetning og arbeidsform
 • Styrets rolle og oppgaver, herunder hvordan styret kan bidra til verdiskapingen.

For fullstendig kursprogram og påmelding gå til EnergiNorges hjemmesider. Påmeldingsfrist 7. august.