Rabatt på styreevaluering for abonnenter av nyhetsbrevet

Tidligere blogg-artikler/nyhetsbrev (hhv. av  4. mai og 18. august) har omtalt viktigheten og gevinsten av å gjennomføre styreevaluering som ledd i styrets egenutvikling.

Styresenteret har som målsetning å bidra til stadig bedre og verdiskapende styrearbeid. En av tjenestene vi tilbyr med denne hensikt er bistand til gjennomføring av styreevalueringer, jf referanser. Med dette som bakgrunn og samtidig vise at vi setter pris på alle som følger Styresenteret gjennom våre nyhetsbrev, ønsker vi å tilby bistand til styreevalueringer til rabatterte priser til styrer som har minst ett styremedlem som er abonnent av nyhetsbrevet.

Styreevalueringen kan enten være en nettbasert eller en samtale-/intervjubasert styreevaluering, som beskrevet på Styresenterets hjemmesider. Vi vil tilby en rabatt på 10% på vår markedspris, som i utgangspunktet er svært gunstig. Tilbudet vil gjelde for bestillinger foretatt innen 1. mars 2018.

For mer informasjon, eller forespørsel om tilbud på bistand til styreevaluering, vennligst benytt kontaktskjemaet, hvor det bl.a. bes bli anført hvilket styremedlem som er abonnent av nyhetsbrevet.