Styresenteret og SpareBank 1 Hallingdal Valdres inviterer til styrekurs: Styrets ansvar og roller – styrets bidrag til verdiskaping

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Tidspunkt: 26. oktober 2017, kl. 08:00 – 13:00. (Fra kl. 08:00 blir det servert enkel frokost og fra kl 12:30 – 13:00 serverer vi lunsj)
Sted: 2 etasje på LK-bygget (Meny). Furuvegen 6 på Gol

Program:

Krav og forventninger til bedriftens styre
Formelt ansvar og oppgaver, krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter.
Styrets sammensetning og kompetanse
Styrets sammensetning og samlede kompetanse/egenskaper, hvordan styret fungerer som
kollegium, – interne relasjoner og styrets avhengighet/uavhengighet.
Styrets arbeidsform
Styreinstruks, styreleders roller og oppgaver, styrets årsplan, styrets relasjon til daglig
ledelse/administrasjonen, styrets form for interaksjon med selskapets eiere (formelt/uformelt),
gjennomføring av styremøtene og styreansvarsforsikring
Styrets roller og oppgaver
Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse, bidra til utvikling av virksomheten/strategi,
utøve kontroll og tilsyn, herunder risikostyring
Styrets roller tilpasset familieeide- og oppstart-bedrifter
Eierstyring og selskapsledelse for en lokal bedrift
Styrets egenutvikling

Kurset koster kr. 1.700,- eks. mva

Se mer detaljert program og påmelding