Invitasjon til noen ledige plasser i eksisterende, eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo-området

Styresenteret AS tilrettelegger (fasiliterer) fire eksklusive styrenettverkgrupper, – to i Oslo-området, én i Trondheim og én på Sørlandet. Og flere er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Denne virksomheten som har vært drevet i snart tre år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere aktuelle problemstillinger blant gruppenes deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrke ditt nettverk.

Da det fra kommende årsskifte vil være noen få som avslutter sin deltakelse, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Målgruppen er styreledere, styremedlemmer, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, daglig ledere, revisorer, advokater, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor.

For å få mer informasjon og melde din uforpliktende interesse vennligst fyll ut kontaktskjema.