Invitasjon til noen ledige plasser i eksisterende, eksklusiv styrenettverksgruppe i Trondheims-regionen

Styresenteret AS tilrettelegger (fasiliterer) fire eksklusive styrenettverkgrupper, – herav en gruppe i Trondheims-regionen. Og flere er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Denne virksomheten som har vært drevet i snart tre år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere egne problemstillinger blant gruppenes deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrking av deltakernes profesjonelle nettverk.

Da det fra kommende årsskifte vil være noen få som avslutter sin deltakelse, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Målgruppen er styreledere, styremedlemmer, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, daglig ledere, revisorer, advokater, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor.

Du er velkommen til å melde din uforpliktende interesse for mulig deltakelse ved å fylle ut kontaktskjema. Du vil da motta mer informasjon og eventuelt tilbud om deltakelse f.o.m. 2018.