StyreAkademiet i samarbeid med Styresenteret inviterer til styrekurs: Det verdiskapende styret – Styrekurs i Bergen 24. januar 2018

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Program:

Kurset går over én dag (kl. 09.00 til 15.30) og dekker følgende tema:​

  1.  Krav og forventninger til bedriftens styre
  • Formelt ansvar og oppgaver
  • Krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter
  1. Styrets sammensetning og kompetanse
  2. Styrets arbeidsform
  3. Styrets roller og oppgaver
  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi, innovasjon, etc
  • Utøve kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring
  1. Styrets egenevaluering og egenutvikling

​Forelesere på kurset er Ingvild Myhre og Bjarne Aamodt – begge med omfattende erfaring fra bedriftsledelse og styrearbeid, nasjonal og internasjonalt, samt som rådgivere og forelesere gjennom Styresenteret AS.

Styrekurset er det andre i en serie på tre styrekurs i regi av StyreAkademiet, hvor dette er beregnet på de som ønsker å videreutvikle seg styrefaglig med henblikk på å være verdibidragende under dagens styreutfordringer. God og framtidsrettet styrepraksis er det som vil bli vektlagt.

Se mer informasjon og påmelding