Hvorfor gå på kurs i verdiskapende styrearbeid?

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
Styresenteret AS

Mange har vært styremedlem og kanskje til og med gått på styrekurs og gjennom det lært det grunnleggende om styrearbeid. Dermed har man en viss basis for å ivareta den lovfestede styrerollen om kontroll og tilsyn. Og denne kontroll-rollen er selvsagt viktig for at bedriften skal unngå tap ved å gjøre feil. Men verdiskapende styrearbeid er mye mer enn å unngå feil. Og det er dette «mye mer» som er helt avgjørende for at styret skal bidra til verdiskapingen utover kontroll-rollen.

Hva består så dette «mye mer» av? Til forskjell fra kontroll-rollen er svaret på det ikke på samme måte like lett tilgjengelig i form av paragrafer i aksjeloven eller andre regulativer. Det består av kompetanse og måter å agere på som styreleder/styremedlem, – proaktivitet, initiativ, teknikker, kompetanse på strategi/ innovasjon/ omstilling/ nyskapning, omtanke, etikk, samfunnsansvar, etc. Det finnes dessverre ikke noe generelt eksakt svar på hva som er nødvendig og hvordan ivareta det, men det finnes mye erfaring om hva som virker bra og hva som virker dårlig under forskjellige forhold. Det er som med bilkjøring at du har lov til å kjøre bil når du har fått sertifikat, men en dyktig sjåfør blir man først etter mye erfaring. Slik er det også med verdiskapende styrearbeid, men heldigvis kan mye forbedres ved å lære fra andre om hva som kan gi gunstig effekt.

Styrekurs i verdiskapende styrearbeid har nettopp til hensikt å adressere hvordan styret kan ivareta den verdiskapende rollen. Styresenteret tilbyr stadig styrekurs i verdiskapende styrearbeid. I Bergen 24. januar gjør vi dette i et samarbeid med StyreAkademiet. Kurset vil bestå av en kombinasjon av foredrag og øvelser som adresserer de forskjellige muligheter som styret har til å bidra til verdiskapingen. Kurset vil være nyttig for personer som ønsker å styrke sin styrekompetanse innen dette området.

For påmelding til styrekurset i Bergen 24. januar klikk her.