Invitasjon til STYRELEDERKURS

Styreevaluering
Verdiskapende styrearbeid står og faller med god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Styrelederkurset tar for seg både det formelle ansvaret ved styrelederfunksjonen så vel som det praktiske ved å danne et godt verdiskapende styrekollegium. M.a.o., kurset vil adressere ivaretakelse av styreleders oppgaver, samt styreleders hensiktsmessige arbeidsform. Med disse kvalifikasjonene blir styreleder en trygg og kompetent styreleder som er viktig for et verdiskapende styrekollegium.

Program:

  1. Frokost og registrering
  2. Velkommen og gjennomgang av programmet
  3. Kortfattet (oppsummerende) presentasjon av verdiskapende styrearbeid
  4. Hva loven sier om styreleders ansvar, myndighet og oppgaver
  5. Styreleders praktiske arbeidsform og ivaretakelse av styreleders oppgaver
  6. Hva kan læres av nordisk undersøkelse av styreledere?
  7. Hvordan rekrutteres en god styreleder?
  8. Avslutning

​Innledere på kurset er advokat Trond Vernegg, partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS,  Ingvild Myhre og Bjarne Aamodt, partnere i Styresenteret AS, og Thorvald Reinertsen og Svein Olaf Engenes, samarbeidspartnere med Styresenteret AS, – til sammen har innlederne omfattende erfaring innen selskapsrett, praktisk styrearbeid nasjonalt og internasjonalt, styrelederrekruttering, og styrerelatert rådgivning.

Tid:                     31. januar 2018, kl. 08.30 – 12.00 (Den faglige delen starter kl. 09.00)

Sted:                  Madserud Gård, Madserud allé 34, 0274 Oslo

Deltakeravgift: Kr. 5000 ekskl. MVA.

Påmelding:      Trykk Her.   Påmeldingsfrist: 24. januar 2018