Sikring av Styresenterets registrerte personopplysninger i fbm nyhetsbrevet (jf. GDPR)

Kjære mottaker/leser av Styresenterets nyhetsbrev!

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
Styresenteret AS

Vi er opptatt av å sikre at Styresenteret skal håndtere personopplysninger i samsvar med det kommende regimet GDPR (General Data Protection Regulation). I hovedsak vil dette for Styresenteret være knyttet til håndtering av navn og epostadresser registrert i distribusjonslisten for Styresenterets nyhetsbrev.

Opprinnelsen til registrering i distribusjonslisten av nyhetsbrevet kan være forskjellig; – tidligere selvregistrering i Styresenterets kandidatbase for styreverv (som vi ikke lenger opprettholder), eller senere selvregistrering gjennom vår hjemmeside, eller at vi har registrert navn og epostadresse for personer ved forskjellige anledninger, hvor vi samtidig har opplyst om at vedkommende personer som eventuelt ikke ønsker å motta nyhetsbrevet, kan klikke på «Slett meg» i nyhetsbrevet. Vi er glade for at nærmere 1800 personer i dag mottar nyhetsbrevet, og nesten ingen melder seg ut av listen.

Vi lagrer kun navn og epostadresse, og benytter dette kun til å sende ut nyhetsbrevet. Dataene er lagret i systemet WordPress, med tilfredsstillende passord-sikring, og uten tilgang for andre enn undertegnede og vår leverandør (Resultify) av systemet.

Nyhetsbrevet har følgende hensikter:

  • Med ujevne mellomrom skriver vi, – eller en forbindelse av oss -, om faglige forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse, med hovedfokus på hvordan forbedre verdiskapende styrearbeid.
  • Vi informerer om nye muligheter som vi kan tilby når det gjelder å bidra til verdiskapende styrearbeid.
  • Invitasjoner til arrangementer av typen faglige frokostseminarer (som regel gratis) relatert til eierstyring og selskapsledelse, styrekurs/styreseminarer, tilbud om styreevalueringer eller invitasjoner til å delta i eksklusive styrenettverksgrupper.
  • Forespørsler til mottakerne av nyhetsbrevet om interesse for styreverv som vi har påtatt oss å skaffe kandidater til for kunder.
  • Invitasjon til spørreundersøkelser gjennom bruk av Questback om forhold relatert til eierstyring og selskapsledelse.

Vi deler aldri våre registrerte persondata med noen andre.

Vi sender i disse dager ut et nyhetsbrev med hensikt å sikre at mottakerne av nyhetsbrevet virkelig ønsker fortsatt å motta nyhetsbrevet, og dermed akseptere den registreringen av navn og epostadresse som beskrevet ovenfor, eller derimot ønsker å bli slettet fra distribusjonslisten.

De som velger fortsatt å motta nyhetsbrevet, ønskes velkommen som fortsatt mottaker og leser, og vi vil gjøre vårt beste for at dette skal gi disse verdifulle informasjoner og opplysninger.

Mvh

Bjarne Aamodt

Styreleder i Styresenteret AS