Kurs i verdiskapende styrearbeid i energibransjen: «Inn i styrearbeid»

I regi av Energi Norge og med hovedforedragsholder Bjarne Aamodt, partner og styreleder Styresenteret, og med innlegg om aktuelle utfordringer for kraftnæringen ved Espen Fossum, partner og styreleder i Thema Consulting Group, inviteres til kurs i verdiskapende styrearbeid med en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes av kunnskaper og kompetanse i et styreverv i energibransjen.

Tid: 4. sept. 2018, kl. 09:00–16:30

Sted: Næringslivets Hus, Oslo

Hovedtema som vil bli gjennomgått:

  • Kraftnæringens aktuelle utfordringer og regulative forhold
  • Ansvar, krav og forventninger til styret
  • Styrets kompetanse, sammensetning og arbeidsform
  • Styrets roller og oppgaver, herunder hvordan styret kan bidra til verdiskapningen for selskapet
  • Styrets egenevaluering og utvikling; metode og aktuelle forhold

Det vil knyttes eksempler og praktiske erfaringer til temaene.

Målgruppe:

Styremedlemmer, styreledere, eierrepresentanter, ansattvalgte, styresekretærer, ledere i energiselskap og toppledere. Også relevant for dem som ønsker å få styreverv i energibransjen, men som har begrenset kompetanse og erfaring fra verdiskapende styrearbeid i denne sektoren.

Mer informasjon og påmelding

For mer informasjon og påmelding klikk her.