Invitasjon til frokost-seminar i Trondheim om eksklusiv styrenettverksgruppe

Styresenteret i samarbeid med HR-Gruppen Midt-Norge inviterer til gratis frokost-seminar om nytten av å delta i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Hensikten med deltakelse i en slik gruppe er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

«Styrenettverksgruppen-Trondheim» vil gå inn i sitt fjerde år fra kommende nyttår, og av erfaring vil det bli noen ledige plasser for nye deltakere ved årsskiftet. I frokost-seminaret vil det bli orientert om hvordan styrenettverksgruppen drives og hvilken nytte en har ved å delta i gruppen.

Bjarne Aamodt
Jan Pedersen

Foredragsholdere på frokost-seminaret vil være Bjarne Aamodt* (tilrettelegger/fasilitator for styrenettverksgruppen) og Jan Pedersen* (deltaker i gruppen i 3 år), som vil belyse temaene:

  • Eksklusive styrenettverksgrupper; Hensikt og opplegg.
  • Erfaringer fra deltakelse i styrenettverksgruppen.

Sted: HR-Gruppen Midt-Norges lokaler, Hornebergvegen 7A, 7038 Trondheim

Tid: 13. november kl. 08.15-09.30 (Den faglige delen starter kl. 08.30)

Deltakelse i frokost-seminaret er gratis. 

Påmelding til frokost-seminaret: Trykk Her.  

Påmeldingsfrist: 12. november.

*)Om foredragsholderne:

Bjarne Aamodt: Styreleder og partner i Styresenteret AS. Tidligere styreleder i en rekke selskaper, bl.a. SINTEF.

Jan Pedersen: Styreleder i flere selskaper, inkl. Norservice Holding AS, Sparebank 1 Bilplan AS og Medicus AS