Påminnelse om påmelding til frokost-seminar med tema: Styrke din styrekompetanse i styrenettverksgruppe

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i Styresenteret

Hvis du fortsatt ikke har meldt deg på gratis frokost-seminar for å få vite mer om nytten av å delta i eksklusiv styrenettverksgruppe i hhv. Trondheim og Oslo, er det fortsatt mulig å melde deg på.

Status etter fire år i styrenettverksgruppene ble oppsummert i Styresenterets nyhetsbrev i forrige uke. Der ble det påpekt at 68 deltakere har meldt tilbake om god kompetanseutvikling og nyttig utvidelse av sine kontaktnettverk.

Du inviteres altså til å melde deg på til gratis frokost-seminar i hhv. Trondheim og Oslo med et innledende foredrag om hovedoppgavene innen verdiskapende styrearbeid, og deretter om nytten av å delta i en styrenettverksgruppe, samt orientering om hvordan styrenettverksgruppe-virksomheten drives og hvordan du eventuelt kan bli deltaker i en slik gruppe fremover. På hvert av frokost-seminarene vil en av deltakerne i styrenettverksgruppene orientere om sine erfaringer fra 2-3 års deltakelse.

For mer informasjon om og påmelding til frokost-seminarene trykk på en av følgende linker:

Frokost-seminaret i Trondheim 13. november.

Frokost-seminaret i Oslo 15. november.