Invitasjon til ledige plasser i den eksklusive styrenettverksgruppen i Trondheim

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Styresenteret tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – herav en med møteplass i Trondheim. Da det fra kommende årsskifte vil være noen ledige plasser i Trondheims-gruppen, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Virksomheten i styrenettverksgruppene som har vært drevet i snart fire år (tre år i Trondheim), har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere egne problemstillinger blant gruppens deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrking av deltakernes profesjonelle nettverk. En av nåværende deltakere, Jan Pedersen, (styreleder i flere selskaper), sier at «jeg har hatt god nytte av min deltakelse i styrenettverksgruppen, og knyttet nyttig kontakt med interessante mennesker».

Målgruppen er styreledere, styremedlemmer, eiere av virksomheter, daglig ledere, medlemmer i valgkomiteer, revisorer, advokater, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse. Det gjelder både for privat og offentlig sektor.

Du er velkommen til å melde din uforpliktende interesse for mulig deltakelse i Styrenettverksgruppen-Trondheim ved å fylle ut interesse-meldingsskjema.

Med basis i de som melder sin interesse vil det bli gitt tilbud til nye deltakere med virkning f.o.m. 2019. I tilbudet vil du da få vite hvem du eventuelt vil bli deltaker sammen med i gruppen.

Hvis du har noen spørsmål angående styrenettverksgruppene, vennligst ta kontakt.