Invitasjon til ledige plasser i eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Styresenteret tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – herav to i Oslo. Da det fra kommende årsskifte vil være noen ledige plasser i Oslo-gruppene, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Virksomheten i styrenettverksgruppene som har vært drevet i snart fire år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere egne problemstillinger blant gruppens deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrking av deltakernes profesjonelle nettverk.

En av nåværende deltakere, Terje Finholdt, (Leder i DNB og med erfaring fra en rekke styreverv), sier at «jeg har hatt god nytte av min deltakelse i styrenettverksgruppen, og knyttet kontakt med interessante mennesker».

Målgruppen er styreledere, styremedlemmer, daglig ledere, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, revisorer, advokater, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse. Det gjelder både for privat og offentlig sektor.

Du er velkommen til å melde din uforpliktende interesse for mulig deltakelse i en av styrenettverksgruppene i Oslo ved å fylle ut interesse-meldingsskjema. Du vil da motta mer informasjon og eventuelt tilbud om deltakelse f.o.m. 2019. I tilbudet vil du få vite hvem du eventuelt vil bli deltaker sammen med i en av gruppene.

Hvis du har noen spørsmål angående styrenettverksgruppene, vennligst ta kontakt.