Styresenteret inngår samarbeid med IBU for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Styresenteret og IBU (Institutt for Bedriftsutvikling) er aktive tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil Styresenteret og IBU samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Eksklusive styrenettverksgrupper» og «Board Performance-programmet».

Styresenteret har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har vi to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere.

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid.

Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

Board Performance-Programmet

Styresenteret og IBU vil nå sammen styrke disse to tilbudene både med hensyn til samspill og innhold.
Blant annet vil de som har gjennomført Board Performance-programmet tilbys videre sparring og læring gjennom deltakelse i en styrenettverksgruppe. Motsatt vei vil de som er deltakere i styrenettverksgruppene få muligheten til å gjennomføre Board Performance-programmet for å få et betydelig kompetanse-løft. Innledere/foredragsholdere i de to tilbudene vil også bli utnyttet på en bedre måte, med øket kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim. For interesserte i deltakelse i Board Performance-programmet så inviteres en til å ta direkte kontakt med opptaksansvarlig palsoland@boardperformance.no og finne mer informasjon på www.boardperformance.no.