Inviterer til å skrive artikler/innlegg i Styresenterets Nyhetsbrev

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i Styresenteret
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i Styresenteret

Styresenteret vil nå utvide bredden av forfattere i nyhetsbrevet ved å invitere til å skrive artikler/innlegg som vil ha interesse for leserne av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet har pr. i dag følgende formål:

  • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid.
  • Info om tilbud fra Styresenteret for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
  • Invitasjoner til arrangementer (kurs og seminarer).
  • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
  • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
  • Invitasjon til spørreundersøkelser

Frem til i dag har faglige artikler innen det førstnevnte formålet i hovedsak vært skrevet av partnerne i Styresenteret. Men det har i tillegg vært noen artikler skrevet av spesielt inviterte, eksterne forbindelser. Vi vil nå utvide bredden av forfattere ved å invitere lesere av nyhetsbrevet til å skrive artikler innen eierstyring og selskapsledelse, herunder om verdiskapende styrearbeid. Styresenteret vil forbeholde seg retten til å vurdere om artiklene faller innen det nevnte faglige formålet og derved av interesse for leserne av nyhetsbrevet. Artiklene kan gjerne ta for seg konkrete, opplevde problemstillinger (eventuelt anonymisert), og også inneholde spørsmål som eventuelt andre lesere eller Styresenterets partnere kan kommentere på.

Da nyhetsbrevet sendes ut uregelmessig, setter vi heller ingen frister for innlevering, men vurderer tidspunkt for utsending etter mottak av foreslåtte innlegg.

Forslag til artikler sendes til følgende epostadresse: bjarne.aamodt@styresenteret.com

Alle som sender inn forslag til artikler vil få svar tilbake om inntak eller avslag, – eventuelt med anmodning om justeringer.

Velkommen med din artikkel!

Hilsen Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre

PS! Det kan nevnes at det pr. dags dato er i underkant av 1700 abonnenter av nyhetsbrevet. Nåværende abonnenter er velkommen til å invitere andre som kan ha interesse av nyhetsbrevet, som kan registrere seg på følgende link:  https://styresenteret.no/dialog/ . Abonnementet er gratis, og kan slettes i mottatte nyhetsbrev ved å trykke på «Slett meg».