Styresenteret inngår samarbeid med Agilium Worldwide Norway AS

Styresenteret har inngått samarbeidsavtale med Agilium Worldwide Norway AS, som er en Executive Search & Selection-spesialist med kontor i Drammen. AWN er en del av Agilium Worldwide Executive Search Group, en internasjonal sammenslutning med 30 medlemmer i 30 land.

Samarbeidet vil bety at hver av partene styrker sitt tilbud både i bredde og i kvalitet til sine bedriftskunder innen eierstyring og selskapsledelse.

Det betyr også at lesere av Styresenterets nyhetsbrev får en mulighet til å melde sin interesse for nye utfordringer i form av styreverv eller lederstillinger.

Styresenterets kjernevirksomhet består av opplæring i verdiskapende styrearbeid, styreevaluering og fasilitering av eksklusive styrenettversgrupper. AWNs kjernevirksomhet består av styrerekruttering, topplederrekruttering, samt rekruttering til andre leder- og spesialiststillinger. Et samarbeid mellom de to selskapene vil representere et bedre tilbud til bedriftskundene ved at den ene partens tilbud kan styrkes ved utførelse av den annen part, f.eks. ved at styreevaluering utføres hovedsakelig av Styresenteret og styrerekruttering av AWN, eventuelt et samordnet tilbud f.eks. innen styre- og lederopplæring.

Samarbeidet bringer også med seg et annet positivt element, nemlig at det vil eliminere en potensiell interessekonflikt i det tilfelle at det utføres en styreevaluering for en bedriftskunde med etterfølgende behov for rekruttering av nye styremedlemmer. I dette tilfellet kan Styresenteret gjennomføre styreevalueringen, og AWN kan uhildet tilby rekruttering av styremedlemmer. M.a.o. at disse to tjenestene ikke tilbys av samme leverandør for å unngå enhver mistanke om interessekonflikt.

Utover det som er evnt ovenfor vil det også være en intensjon om at samarbeidet skal gi anledning til å invitere til korte seminarer i Drammen innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid.

Hvis noen av nyhetsbrevets lesere skulle ønske å melde seg som interessert til ledige styreverv eller lederstillinger, inviterer AWN disse til å melde sin interesse ved å ta kontakt.

____________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.