Invitasjon til frokost-seminar: Hvordan sikre vellykket onboarding av nye styremedlemmer?

Styresenteret inviterer til gratis frokost-seminar med tema om hvordan man som nytt styremedlem kan bli et verdiskapende medlem i styrekollegiet. Hvem gjør hva og hvordan for at dette skal lykkes?

Som nyvalgt styremedlem (aksjonærvalgt så vel som ansattvalgt) vil en normalt ved oppstart i vervet føle seg litt usikker på hvordan en skal te seg, og hva en bør gjøre for å komme på innsiden i styrekollegiet; – bli et bidragende og respektert styremedlem. Særlig kan dette føles krevende ved de første styrevervene en har gått inn i.

Frokost-seminaret vil belyse denne problemstillingen, og påpeke hva man selv kan gjøre og hva andre kan – og bør – gjøre for at dette skal bli et vellykket engasjement med verdiskapende bidrag i styrekollegiet.

Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre vil innlede med:

  • Hvordan bør et verdiskapende styrekollegium fungere?
  • Hva kan og bør en selv gjøre som nytt styremedlem for å bli et verdiskapende medlem i styrekollegiet?
  • Hva kan og bør andre, herunder styreleder, gjøre for å sikre en vellykket onboarding av nye styremedlemmer?
  • Hvilke andre tiltak kan være aktuelle for å bidra til vellykket onboarding?

Det oppmuntres til meningsutveksling blant deltakerne om erfaringer og synspunkter på temaet.

Sted: Pier X, Bryggegata 3, Aker Brygge, 0250 Oslo

Tid:   26. mars, kl. 08.15-09.30 (Den faglige delen starter kl. 08.30)

Deltakelse i frokost-seminaret er gratis. 

Påmelding til frokost-seminaret: Trykk her    Påmeldingsfrist: 22. mars

_______________________________________________

Om foredragsholderne:

Bjarne Aamodt: Styreleder og partner i Styresenteret AS. Tidligere styreleder i en rekke selskaper.

Ingvild Myhre: Daglig leder og partner i Styresenteret AS. Styreleder og leder av valgkomiteer i en rekke selskaper.

Se for øvrig mer omtale av foredragsholderne på Styresenterets hjemmesider.

______________________________________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.