Invitasjon til å søke plass på Board Performance programmet

Styresenteret og Board Performance har inngått et strategisk samarbeide. Nå står vi foran en ny runde med gjennomføring av Board Performance programmet i månedene mai og juni, og du inviteres til å lese om programmet, og søke om deltakerplass i denne runden eller en neste runde til høsten.

Board Performance Programmet

Board Performance Programmet er en arena der deltagerne belyser kompliserte styresituasjoner og tar del i andres erfaringer. Programmet følger en rød tråd hvor en knytter forståelse om styrets verdiskaping med ens egen situasjon og erfaring. Det skaper en utviklingsprosess – personlig og profesjonelt. 

Arbeidsform
Board Performance-programmet benytter case, dilemmabasert tilnærming og refleksjonsoppgaver for at den siste styreviten skal bli gjort praktisk anvendbar. På den måten vil du få kunnskapen i hendene, relatere til ens egen situasjon og få frem ens styrker i styrerommet.

Programmets struktur
Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og
hjemmeoppgaver. I løpet av hele programmet vil Board Performance være tilgjengelig som sparringspartner.

Samling 1: Styrets Verdiskaping
Første samling bygger en ramme for styrets verdiskaping. Her drilles en i rolleforståelse og hvordan identifisere styrets verdipotensial.

Samling 2: Effektivt Styrearbeid
Den indre dynamikken er avgjørende for styrets måloppnåelse. Her belyses hvilke elementer som bestemmer om styret kan nå målene sine.

Samling 3: Styreledelse
Styrets verdiskaping avgjøres av dens ledelse. Her trenes deltagerne i å forstå hvilke elementer som avgjør og hvilke verktøy en kan bruke.

Våren 2019
Samling 1: Styrets Verdiskaping 9. – 10. Mai
Samling 2: Effektivt Styrearbeid 23. – 24. Mai
Samling 3: Styreledelse: 13. – 14. Juni.

Høsten 2019

Samling 1: Styrets Verdiskaping 19. – 20. September

Samling 2: Effektivt Styrearbeid 17. – 18. Oktober

Samling 3: Styreledelse 14. – 15. November

 

Hva sier deltagerne?

 

 

Passer programmet for meg?
Programmet kombinerer den siste styreviten med deltagernes egne erfaringer. For å få kunnskapen i hendene, relatere til din egen styresituasjon må du være komfortabel med å ta del i andres erfaringer og belyse kompliserte styresituasjoner deltagerne imellom.

 Opptak
I opptak legges det vekt på erfaring fra styresituasjoner og et ønske om å ta neste steg i styrearbeidet. Om du ønsker mer informasjon eller ønsker å søke om opptak ta kontakt med Programdirektør Pål Søland på palsoland@boardperformance.no eller 483 88 347.

Fullført program og bestått innleveringer gir BP – Certified Board Director, samt registrering i vår styredatabase ved ønske.

_______________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 

Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.