Invitasjon til basis styreopplæring gjennom IBUs StyreModul 1

Arild Søland
Daglig leder
Institutt for Bedriftsutivikling AS

Styresenteret og IBUs StyreModul 1 har inngått et strategisk samarbeide. Nå står vi foran en ny runde med gjennomføring av basis-programmet innen styreopplæring i juni-måned, og du inviteres til å lese om programmet, og melde deg på.

IBUs StyreModul 1

IBUs StyreModul 1 som består av 4 heldags styreseminarer, gjennomføres hver av dagene 3. til 6. juni, i tiden kl 10.00 – 15.00.

Alle de fire styreseminarene tilhørende IBUs StyreModul 1 har alltid blitt gjennomført i samme rekkefølge, slik at det skal være lett å forholde seg til hvis noen har behov for å bruke lengre tid (f.eks. gjennomføre 2 og 2 kurs, eller f.eks. ett og ett). De fleste gjennomfører imidlertid alle fire styreseminarene på en gang.

Innhold gjennom de fire styreseminarene/-dagene er som følger:

(Lunsj kl 12.00 – 13.00 alle dager)

Oslo, 3. juni kl 10.00 – 15.00

Styrearbeidet og verktøy i styrearbeidet

 • Innledning om styrer og styrers arbeid
 • Styrets mandat, rolle og oppgaver
 • IBU’s StyreModell: Styrerollen sett i lys av arbeidsbetingelser og med fokus på resultater av styrets arbeid
 • Verktøy i styrearbeidet, herunder om årsplan, agenda, styreprotokoll, styreevaluering mm

 

Oslo 4.juni kl 10.00 – 15.00:

Styrearbeidet og menneskene i styrearbeidet

 • Lover og retningslinjer som arbeidsbetingelser for styrearbeidet, bl.a. bestemmelser i aksjelovene. Corporate governance
 • Menneskene i styrearbeidet; Personlige egenskaper; Kompetanse; Styresammensetting
 • Hva gjør at Styreleders funksjon er så viktig. Forholdet styret-daglig leder. Dynamisk rollemodell.
 • Verdiskapende styrearbeid

 

Oslo 5.juni kl 10.00 – 15.00:

Praktisk strategiarbeid

 • Strategi og strategiforståelsen
 • Forutsetninger for godt strategiarbeid
 • Strategiprosesser. Eksempler
 • Styrets involvering; Forholdet styret – ledelse
 • Kort om grunnleggende metoder i strategiarbeidet

 

Oslo 6. juni kl 10.00 – 15.00

Økonomi for styremedlemmer

 • Overordnet tilnærming med aksjeloven som utgangspunkt for vurdering av resultat og balanse.
  Begreper, rammeverk og enkel metode for økonomisk analyse:
  Resultat, likviditet, balanse, kapitalbinding og finansiering med gjeld og egenkapital.
  Kort om investeringsanalyser, kapitalkostnad, kontantstrømmer, EBIT, EBITDA
 • Hva er viktig for styret å konsentrere seg mest om: Effektiv metode for rapportering av essensiell informasjon.
 • Nøkkeltall og sammenhenger. Bedriftens verdi.
 • Eksempler

 

Deltakerpris har de senere årene vært kr.5.750,- pr styreseminar pr deltaker, og kr.20.000,- som pakkepris for alle fire styreseminarene hvis de melder seg på alle fire dagene samtidig (selv om de har strukket deltakelse ut i tid).

Deltakerne mottar etter gjennomført IBUs StyreModul 1 diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

For påmelding klikk her.

______________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.