Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Styrets ansvar, oppgaver og relasjoner i og mellom mor- og datterselskap

Styresenteret inviterer til gratis frokost-seminar med tema om styrets ansvar og oppgaver i morselskap og datterselskaper/deleide selskaper (konsernforhold), og relasjonene mellom styrene i disse selskapene.

Mange styrer i morselskaper og datterselskaper/deleide selskaper har erfart en rekke problemstillinger i forbindelse med gjensidig ansvarsforhold, myndighet, fordeling av plikter og oppgaver, relasjoner, osv. Når det gjelder ansvarsforhold så er det normalt regulert i lovverk og konsernbestemmelser, mens en hel del andre forhold må finne praktiske og formålstjenlige løsninger.

Frokost-seminaret vil belyse utfordringer som de respektive styrene står overfor, og hvordan disse utfordringene kan løses på verdiskapende måter.

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS
Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
Styresenteret

Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre vil innlede med:

  • Lovens krav til styrer ved konsernforhold
  • Konsernpolicy og rapporteringsforhold
  • Styring og kontroll
  • Morselskapsstyrets (straffe)ansvar vedr. forhold i datterselskap

Det oppmuntres til meningsutveksling blant deltakerne om erfaringer og synspunkter på temaet.

Sted:            Pier X, Bryggegata 3, Aker Brygge, 0250 Oslo

Tid:              14. mai, kl. 08.15-09.30 (Den faglige delen starter kl. 08.30)

Deltakelse i frokost-seminaret er gratis. 

Påmelding til frokost-seminaret: Trykk her  

Påmeldingsfrist: 10. mai (Da det er begrenset plass vil registrering av påmelding skje etter «førstemann til mølla-prinsippet»)

_____________________________________________________

Om foredragsholderne:

Bjarne Aamodt: Styreleder og partner i Styresenteret AS. Tidligere næringslivsleder og  styreleder i en rekke selskaper.

Ingvild Myhre: Daglig leder og partner i Styresenteret AS. Tidligere næringslivsleder, styreleder og leder av valgkomiteer i en rekke selskaper.

Se for øvrig mer omtale av foredragsholderne på Styresenterets hjemmesider.

_____________________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.