Styresenteret med betydelige forsterkninger gjennom overtakelse av IBU Styreskolen og Board Performance programmet

Styresenteret AS har som formål å være en totalleverandør av tjenester med henblikk på å bidra til god eierstyring og selskapsledelse («corporate governance»), og med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Ved overtakelse av IBU Styreskolen og Board Performance programmet står Styresenteret enda bedre rustet til å skjøtte dette formålet.

Arild Søland, Programdirektør Styreopplæring
Pål Søland
Programdirektør Board Performance

Siden etableringen i 2013 har selskapet oppnådd å bli anerkjent for følgende tre hovedtjenester:

Institutt for Bedriftsutvikling AS (IBU) har i mange år drevet en betydelig styrekursvirksomhet, «IBU Styreskolen», med fokus både på grunnleggende styreopplæring og en intensiv-versjon av styrekurs. Arild Søland har vært primus motor for dette. I tillegg ble det etablert et høynivå kompetanseutviklings-tilbud, «Board Performance programmet», som gjennom de siste årene har fått stor anerkjennelse. Her har Pål Søland vært den drivende kraft.

IBU Styreskolen og Board Performance programmet er komplementære med – og utfyllende til – Styresenterets ovennevnte tilbud av tjenester, og det har nå lykkes å samle alle disse tilbudene i «Nye Styresenteret» ved en virksomhetsoverføring fra IBU. Samtidig har Arild Søland og Pål Søland blitt partnere sammen med Ingvild Myhre og Bjarne Aamodt i Styresenteret.

Dermed vil Styresenteret ha gleden av å tilby sine kunder følgende tilbud av styrerelaterte tjenester:

 • Styreopplæring:
  • Grunnleggende styrekurs
  • Intensiv styrekurs
  • Tilpasset styreopplæring og styrekurs
 • Board Performance programmet
 • Deltagelse i eksklusive styrenettverksgrupper
 • Styreevaluering og bidrag til styrets egenutvikling
 • Rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid.

Alle fire partnere i Styresenteret vil være aktive i utførelsen av disse tjenestene, med hver sine komplementære kompetanser. I tillegg vil det etter behov være andre nøkkelpersoner som blir engasjert på kontraktsbasis i tjenesteleveransene.

Utover ovennevnte hovedtilbud vil Styresenteret fortsatt ha samarbeidsavtaler/formidlingsavtaler med:

Som partnere i Styresenteret vil vi fortsette våre bestrebelser på å utføre de styrerelaterte tjenestene med god kvalitet og slik at våre kunder skal bli ytterligere mer verdiskapende og lønnsomme foretak. Vi vil også fortsette med å utgi nyhetsbrev, dels med faglig innhold og dels med invitasjon til styrekurs osv. Vi vil også fortsette med å invitere til gratis faglige frokost-seminarer med aktuelle tema.

Vi har ikke rukket å oppgradere Styresenterets hjemmesider med de nye tjenestene enda, men det vil bli gjort om kort tid.

For mer informasjon eller spørsmål er du velkommen til å ta kontakt.

_______________________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.