Styresenteret inviterer til grunnleggende styrekurs og intensivt styrekurs

Programdirektør Styreopplæring
Pål Søland
Programdirektør Board Performance programmet

Det inviteres til heldagskurset «Styresenteret Intensiv Styrekurs» (tidl. IBU Intensiv Styrekurs) som gjennomføres i Oslo 27.mai. Intensivkurset er en sammenfatning av de fire heldags styreseminarene tilhørende «Styresenterets StyreModul 1».

Videre inviteres til styrekurset «Styresenterets StyreModul 1» (tidligere IBUs StyreModul 1) som er en grunnutdanning når det gjelder styrer og styrers arbeid, og består av 4 heldags styreseminarer, og som gir diplomet «Kvalifisert Styrekandidat». Styresenteret tilbyr nå de 4 styreseminarene i Oslo 3. – 6. juni. Du kan delta på ett eller flere av styreseminarene.

PROGRAM 1 DAGS INTENSIVKURS I STYREARBEID OSLO 27. MAI:

Kl 10.00 – 11.00:

Velkommen. Innledning.
Styrets mandat, rolle og oppgaver.
Lover og retningslinjer. Corporate Governance.
Verktøy i styrearbeidet.
Styresenteret StyreModell (tidl. IBU StyreModell)

Kl 11.00 – 12.00:

Menneskene i styret/Styresammensettingen.
Forholdet styret – daglig leder.
Styrelederrollen.

Kl 12.00 – 13.00:         Lunsj

Kl 13.00 – 14.00:

Strategi, strategiprosesser, styrets involvering.

Kl 14.00 – 15.00:

Økonomi for styremedlemmer

Styrekurset 27.mai gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland og siviløkonom NHH/CEMS Pål A. Søland

Deltakeravgift: kr. 5.750,- inkl lunsj.

Sted:  Oslo etter nærmere beskjed.

Kontaktperson for nærmere informasjon for dette arrangementet:
Arild I. Søland,
Mobil: 91598854
E-post: arild@ibu.no

Påmelding: Klikk her

Faktura sendes pr mail.

Antall plasser: For å gi deltakere mest mulig utbytte av seminaret er antall plasser begrenset.

Aktuell litteratur:

 • Styreboken (A.I.Søland, Fagbokforlaget, 2.utg. 2016)
 • Håndbok i økonomi for styremedlemmer (E.G.Standal & A.I.Søland, Universitetsforlaget)

Bøkene kan kjøpes på forlagenes nettsider.


PROGRAM STYREMODUL 1 I OSLO 3. – 6. JUNI:

Styresenterets StyreModul 1 (tidligere IBUs StyreModul 1) er en grunnutdanning når det gjelder styrer og styrers arbeid, og består av 4 heldags styreseminarer. Du kan delta på ett eller flere av styreseminarene.

Styreseminarene gjennomføres alltid i samme rekkefølge slik at det er lett å forholde seg til hvis man ønsker å gjennomføre over lengre tid, forskjellige steder, eller over flere ganger.

De to første styreseminarene omhandler selve styrearbeidet, mens styreseminar dag 3 og dag 4 omhandler styrets oppgaver som strategi og økonomi for styremedlemmer.

Mandag 3. juni, kl 10.00 – 15.00: Styrerollen og verktøy i styrearbeidet

 • Innledning om styrer og styrers arbeid
 • Styrets mandat, rolle og oppgaver
 • StyreArbeidsModell: Styrerollen sett i lys av arbeidsbetingelser og med fokus på resultater av styrets arbeid
 • Verktøy i styrearbeidet, herunder om årsplan, agenda, styreprotokoll, styreevaluering mm.

Tirsdag 4.juni, kl 10.00 – 15.00: Styrearbeid og menneskene i styrearbeidet:

 • Lover og retningslinjer som arbeidsbetingelser for styrearbeid, herunder vesentlige bestemmelser i aksjeloven og corporate governance
 • Menneskene i styrearbeidet; Personlige egenskaper; Kompetanse; Styresammensetting
 • Hva gjør at Styreleders funksjon er så viktig
 • Verdiskapende styrearbeid

Onsdag 5.juni, kl 10.00 – 15.00: Praktisk strategiarbeid

 • Strategiforståelsen
 • Forutsetninger for godt strategiarbeid
 • Strategiprosesser
 • Styrets involvering; Forholdet styret – ledelse
 • Metoder i strategiarbeidet

Torsdag 6.juni, kl 10.00 – 15.00: Regnskap, Økonomi og Finansielle Emner for eiere, styremedlemmer og ledere

 • Begreper og rammeverk: Resultat, likviditet og balanse. Kapitalbinding og finansiering.  Investeringsanalyser, kapitalkostnad, kontantstrømmer, EBIT
 • Hva er viktig for styret å konsentrere seg mest om: Effektiv metode for rapportering av essensiell informasjon.
 • Nøkkeltall og sammenhenger.
 • Eksempler

Alle fire styreseminarene i Styresenterets StyreModul 1 som gjennomføres i tiden 3. – 6. juni, gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland og siviløkonom NHH/CEMS Pål A. Søland.

Deltakere mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat»

Sted: Oslo sentrum etter nærmere beskjed

Deltakeravgift:

 • Deltakeravgift pr deltaker samlet for deltakelse i alle fire styreseminarene i Styresenterets StyreModul 1: kr. 20.000,- inkl. lunsj
 • Deltakeravgift for enkeltseminarer: kr. 5.750,- inkl lunsj

Kontaktperson for nærmere informasjon for dette arrangementet:
Arild I. Søland,
Mobil: 91598854
E-post: arild@ibu.no

Påmelding: Klikk her

Faktura sendes pr mail.

Antall plasser: For å gi deltakere mest mulig utbytte av seminarene er antall plasser begrenset.

Aktuell litteratur:

 • Håndbok i økonomi for styremedlemmer (E.G.Standal, A.I.Søland, Universitetsforlaget)
 • Styreboken (A.I.Søland, Fagbokforlaget)

 

Deltakere som gjennomfører styreseminarer hos Styresenteret, kvalifiserer for deltakelse i det videregående styreopplærings-programmet «Board Performance Program» hos Styresenteret

 _____________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.