MELD DEG PÅ STYREKURS OG MOTTA DIPLOMET «KVALIFISERT STYREKANDIDAT» ALLEREDE I AUGUST – FORBEREDELSE TIL MORGENDAGENS STYREARBEID

Arild Søland Programdirektør for Styreopplæring i Styresenteret

 

Da Styresenteret AS overtok den styrerelaterte virksomheten i IBU 8. mai i år, ble den grunnleggende styreutdanningen IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, videreført som Styresenterets StyreModul 1.

Alle de fire styreseminarene som utgjør Styresenterets StyreModul 1 gjennomføres i Oslo i slutten av august, gjennom de fire dagene 26. – 29. august, alle dagene kl 10.00 – 15.00.

StyreModul 1 ble iverksatt i 2009, og har blitt gjennomført en rekke ganger over hele Norge gjennom de 10 årene den har eksistert.

De to første styreseminarene i StyreModul 1 omhandler styrer og styrers arbeid, mens styreseminar nr 3 og 4 omhandler styreoppgavene strategi og økonomi. Se for øvrig ytterligere detaljer på Styresenterets nettsider. Deltakere som gjennomfører Styresenterets StyreModul 1 mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Mange deltakere gir uttrykk for at de får en god oversikt og blir tryggere i styrearbeidet, etter at de har gjennomført StyreModul 1. Deltakerne er bedriftseiere, styreledere, styremedlemmer og ledere med til dels betydelig erfaring.

Ole Kristian Sivertsen
Styreleder OKS CONSULTING

En av deltakerne som vi hadde gleden av å ha med inneværende år, er Ole Kristian Sivertsen. Han er styreleder i OKS CONSULTING og Senior Vice President Global Eagle. Sivertsen uttrykker følgende etter å ha gjennomført Styresenterets Styremodul 1 og mottatt diplomet «Kvalifisert Styrekandidat»: «Styresenterets StyreModul 1 skapte gjennom 4 kompletterende styreseminarer en solid plattform for økt verdiskapning gjennom styrearbeid. Sammen med gode rammeverk har programmet bidratt til tydelig rolleforståelse og bevisstgjøring om hva godt styrearbeid er og hvordan styrke forståelsen av arbeidet i styrekollegiumet som helhet. Erfaringsutveksling mellom deltagere sammen med diskusjon og refleksjon omkring aktuelle case, sørget for betydelig dybdeforståelse som uten tvil vil være verdifullt for styrearbeidet fremover.» Videre fremhever Ole-Kristian Sivertsen at «Styresenterets verdi er forskjellen mellom kunnskap og forståelse».

De fire styreseminarene som utgjør Styresenterets StyreModul 1 gjennomføres 26. – 29. august, og har følgende innhold:

Mandag 26, august kl 10.00 – 15.00: Styrets mandat, rolle og oppgaver, samt verktøy i styrearbeidet.

Tirsdag 27. august kl 10.00 – 15.00:  Styrearbeid, arbeidsbetingelser for styrearbeidet, og resultater av styrets arbeid

Onsdag 28. august kl 10.00 – 15.00: Strategi, strategiprosesser og styrets involvering i strategiarbeidet

Torsdag 29.august kl 10.00 – 15.00: Økonomi for styremedlemmer: Regnskap, økonomi og finansielle emner.

Deltakere som gjennomfører alle fire styreseminarene, og dermed hele Styresenterets StyreModul 1,
mottar kompetansediplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Informasjon og påmelding for deltakelse i StyreModul 1 i tiden 26.-29. august, kan gjøres enten ved å registrere din påmelding her eller sende en Epost til post@ibu.no.

Erfaring tilsier at gjennomføring av StyreModul 1 utstyrer deltakerne med et godt begrepsapparat og solid styreforståelse, som kan gi bedre utbytte ved videre deltakelse i Styresenterets videregående styreutviklingstilbud som Board Performance Program og Styrenettverksgruppe. Styresenteret har samlet et solid utdanningstilbud for ledere og andre som ønsker å være best mulig kvalifisert for morgendagens styrearbeid.

________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.