ØNSKER DU Å KVALIFISERE DEG TIL STYREVERV I ENERGIBRANSJEN?

Kurs for ditt styre
Kvalifisering til styreverv i energibransjen er viktig

Energibransjen er en svært spennende bransje med store utfordringer, – mange muligheter og mange trusler. På denne bakgrunn har verdiskapende styrer i energibransjen aldri vært mer nødvendig enn i tiden fremover. Derfor er også behovet for styreopplæring for styreverv innen bransjen svært påkrevet.

Styret for et energiselskap må ha en kompetansesammensetning og arbeidsform som reflekterer både energiselskapets formål og bransjens premisser. Nå er det ikke tilstrekkelig med et styre som bare er opptatt av kontrolloppgaven, eller kun forfekter enkelt-eieres særinteresser. Nå må styret ha fokus på hvordan realisere selskapets formål om verdiskaping under nye politiske reguleringer, nye markedspremisser, nye teknologiske muligheter og med nye og formålstjenlige forretningsmodeller. Det sier seg derfor selv at et styreverv i denne bransjen er en svært interessant utfordring, men krever kompetanse både innen verdiskapende styrearbeid og kunnskap og forståelse av bransjens premisser.

Dette er tema i styrekurset «Inn i styrearbeid» som Energi Norge arrangerer i Oslo 24. september, og hvor Styresenteret v/Bjarne Aamodt bidrar med opplæring om verdiskapene styrearbeid relatert til energibransjen.

For mer informasjon og påmelding klikk her.

__________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.