Invitasjon til frokost-seminar i Trondheim: Hvordan posisjonere seg til å få styreverv?

Kåre Ovesen
Daglig leder og partner
HR-Gruppen Midt-Norge AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Styresenteret i samarbeid med HR-Gruppen Midt-Norge inviterer til frokost-seminar med tema om hvordan man kan posisjonere seg til å få styreverv. Hensikten er å belyse forholdene omkring profesjonalisering av styrene, styrerekruttering, og hvordan man best mulig kan posisjonere seg for å komme i betraktning som kandidat til styreverv.

Rekruttering til styrer foregår i dag på forskjellig vis, – alt fra det uprofesjonelle til det meget profesjonelle. Samtidig er det mange personer som har ambisjoner om å få seg styreverv. Men for disse er spørsmålet ofte hvordan man kan posisjonere seg for å komme i betraktning.

Frokost-seminaret vil belyse disse forholdene.

Bjarne Aamodt og Kåre Ovesen vil innlede med:

  • Et oversiktsbilde over hvordan styresammensetningene er og hvordan styrerekruttering foregår i bedrifter i Norge i dag.
  • Hvordan bli identifisert som styrekandidat hos eiere/valgkomiteer.

Det oppmuntres til meningsutveksling blant deltakerne om erfaringer og synspunkter på temaet.

Sted:            c/o HR-Gruppen Midt-Norge, Hornebergvegen 7A, 7038 Trondheim

Tid:              24. oktober, kl. 08.15-09.30 (Den faglige delen starter kl. 08.30)

Deltakelse i frokost-seminaret er gratis. 

Påmelding til frokost-seminaret: Trykk her  

Påmeldingsfrist: 21. oktober

______________________________________________________

Om foredragsholderne:

Bjarne Aamodt: Styreleder og partner i Styresenteret AS. Tidligere styreleder i en rekke selskaper, bl. a. SINTEF og Statnett SF

Kåre Ovesen: Styreleder og daglig leder i HR-Gruppen Midt-Norge AS. Erfaring fra lederstillinger og styreverv i flere selskaper

______________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.