Ønsker du styreverv? Flere styreverv? Mer utfordrende styreverv?

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Undertegnede har i løpet av høsten hatt en rekke besøkende som har ønsket å snakke om hvordan få styreverv, – flere styreverv, – mer utfordrende styreverv. Noen er i en transitt-fase mellom stillinger, andre har avsluttet eller er i ferd med å avslutte sin karriere som leder og ønsker å vie seg til styrearbeid fremover.

Hva er virkemiddelet til å lykkes med realisering av disse ønskene?

I utgangspunktet kan en nok si er at det finnes ikke et universalt quick-fix virkemiddel for dette! Det må legges en aksjonsplan, som bl.a. betyr investering og prioritering av tid, penger, oppmerksomhet, innsats, osv. Noe av dette ble omtalt i en artikkel i Styresenteret Nyhetsbrev tidligere i år.

Personlig har jeg hatt styreverv siden siste halvdel av 1970-årene, dvs. over 40 år med styrerelatert erfaring, og vært rådgiver for styrer i de siste 10 år. Det er med basis i dette at jeg mener å kunne gi uttrykk for noen oppfatninger som kan være nyttig å ha på minne for de som er i den situasjonen som adresseres i denne artikkelen.

Som jeg ga uttrykk for i nevnte nyhetsbrev-artikkel, består mye av svaret i følgende forhold:

 • Først og fremst sørge for å ha nødvendige kvalifikasjoner / kompetanser og egenskaper
 • Ha rette holdninger og integritet
 • Sørge for å bli sett og anerkjent

Når det gjelder nødvendige kvalifikasjoner / kompetanser og egenskaper er det viktig at en er klar på sine kvaliteter, – om det er styrekompetanse, lederkompetanse eller faglig spisskompetanse som en skal legge til grunn i søking etter styreverv.

Når det gjelder holdninger og integritet er det helt avgjørende at en kan vise til slike kvaliteter fra der en har vært eller fortsatt er i yrkeslivet. Referanser her er svært viktige.

Og sist men ikke minst er det helt avgjørende å bli sett og anerkjent for sine kompetanser og kvaliteter. Det hjelper lite å være meget kvalifisert hvis ingen vet om det.

Legg en strategiplan for deg selv

Mitt råd er å betrakte sin egen situasjon på samme måte som om det var for en bedrift i markedet. Lag en enkel strategiplan for deg selv, med SWOT-analyse (Sterke / Svake sider og Muligheter / Trusler), med strategiske alternativer og valg av den foretrukne veien å gå. Her vil det helt sikkert være tale om nødvendige innsatsmidler for å gjennomføre det valgte alternativet. Og da nytter det ikke bare å se tingene an for å tro at det vil skje av seg selv. En kan muligens ha flaks å få en forespørsel midt i blinken, men det er ikke normalen og kan ikke legges som en realistisk plan.

Når det gjelder nødvendige innsatsmidler er det viktig å være ærlig med seg for å kvalifisere seg for styreverv, og derved søke etter:

 • Nødvendige styrekurs, enten det er tale om grunnkurs for å kunne markedsføre sin faglige styrke (f.eks. digitalisering, lederkompetanse, …) i en styresammenheng, eller
 • oppfriskning/videreutvikling av sin styrekompetanse, for å kvalifisere seg på basis av solid styrekompetanse.
 • Delta i fortrolige styrenettverksgrupper både for oppfriskning og kontinuerlig styrking av sin kompetanse innen praktisk styrearbeid, og samtidig styrke sin synlighet i profesjonelle nettverk innen eierstyring og selskapsledelse / verdiskapende styrearbeid.

Det er viktig å huske på at verdiskapende styrearbeid på langt nær er en eksakt vitenskap. En kan vel si at tilsyns- og kontrolloppgaven til en viss grad har konkrete svar med hjemmel i lovverk. Men den viktigste biten av verdiskapende styrearbeid består i hvordan styret kan bidra til verdiskapingen i virksomheten utover kontrolloppgaven. Her er det sparsomt med standarder og regelverk! Det betyr at erfaringer fra hva som i praksis virker og hva som ikke virker er svært verdifulle. Dette lærer man mer om i videregående styreopplærings-programmer, som f.eks. Board Performance Programmet og i fortrolige styrenettverksgrupper. Disse oppleggene er i stor grad orientert mot praktiske problemstillinger og erfaringer blant deltakerne og innledere/fasilitatorer.

Parallelt med kvalifiseringen vil det være nødvendig med innsats på markedsføringen av seg selv/vise seg fram. Dette er omtalt i nevnte nyhetsbrev-artikkel, og gjentas ikke her. Men valg av tiltak må følge det som er nyttig i f.h.t. valgt strategisk alternativ, som nevnt ovenfor.

Det siste som jeg vil nevne som viktig, hvis det er tale om å få de første styrevervene, er å finne muligheter innen små virksomheter, og gjerne samfunnsrelaterte organisasjoner som velforeninger, idrettslag, o.l. Hva som kreves av styret i disse, er i prinsippet det samme som for større virksomheter, og derved god læring og nyttig referanse for nye og større styreverv.

Konklusjon

Som konklusjon vil jeg si følgende:

 • Som stort sett alt annet i livet, – ingenting kommer av seg selv. Det må investeres før det kan høstes.
 • Vurder «strategiske» alternativer, og gjør et valg.
 • Sørg for å iverksette innsats-virkemidler, og ikke fall for fristelse til å se det hele an i håp om at det skjer et mirakel.
 • Og når du får en mulighet/forespørsel om styreverv, gå gjennom sjekk-listen (som finnes i ovennevnte nyhetsbrev-artikkel) for å sannsynliggjøre for deg selv at det vil være riktig å si ja-takk. I sjekk-listen er det ett meget viktig element som du må ta inn over deg, nemlig at styrevervet er personlig med det ansvar som det medfører.
 • Styreverv er svært interessant og givende.

Lykke til!

__________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet