Vel overstått julaften, og fortsatt God Jul fra oss i Styresenteret! Hva med å lese litt nærmere om StyreModul 1

Arild Søland Partner og Programdirektør for Styreopplæring

Vi tenkte her å informere litt om vår grunnleggende styreopplæring som benevnes Styresenterets StyreModul 1. Denne tilbys i Oslo gjennom 4 dager i januar: Tirsdag 14.1. – Fredag 17.1.2020:

 Hvis du har mulighet til å sette av noen dager i begynnelsen av året, og ønsker å sette deg godt inn i hva styrerollen handler om, innebærer og går ut på, så har du nå en mulighet til å delta i Styresenterets grunnleggende styreopplærling, den som altså benevnes StyreModul 1.

 I disse juledager, kanskje du har litt ekstra tid, og har tid til å lese nyhetsbrev fra oss. Vi vil her informere litt om hva StyreModul 1 er.

StyreModul 1 består av 4 heldags styreseminarer som i 4 påfølgende dager arrangeres fra kl 10.00 -15.00, med lunch kl 12.00 – 13.00.
Disse 4 styreseminarene arrangeres alltid i samme rekkefølge med den hensikt at en enkelt kan gjennomføre hele StyreModul 1 også over lengre tid, uten nødvendigvis å måtte bruke 4 hele arbeidsdager etter hverandre. De fleste deltakere vi har hatt gjennom de siste 10 årene, har imidlertid valgt å gjennomføre alle 4 styreseminarene på en gang, fortløpende, over 4 dager. Det gir en prosessuell gjennomgang, og anledning til egne refleksjoner hver ettermiddag og kveld, før neste styreseminar neste dag.

StyreModul 1 har blitt gjennomført over hele Norge siden 2009, da vi startet opp med første serie i januar 2009, i Stavanger. Siden da har vi gjennomført StyreModul 1 fra Kristiansand til Tromsø, herunder Oslo, Bergen, Trondheim og Bodø. I tillegg har flere bedrifter og konsern valgt å engasjere oss for intern gjennomføring av hele StyreModul 1, noen ganger 4 dager fordelt over 4 uker.

Deltakere i StyreModul 1 er eiere, styreledere, styremedlemmer og daglig ledere, samt funksjonsledere, som alle har et følt behov for å forstå mer av styrerollen, både på generell basis, og slik at den enkelte selv kan fungere bedre og tryggere i styrerollen, enten som styreleder eller styremedlem, eller ansatt valgt. Ofte har deltakerne lang praktisk erfaring, med behov for å få en strukturert, helhetlig og fundamental gjennomgang og oversikt, som kan gi den enkelte en helhetlig grunnlagsforståelse for styrer og styrers arbeid i praksis.

StyreModul 1 er lagt opp slik at de to første styreseminarene omhandler styrer, styrerollen, styrets arbeid, herunder om plikter og rettigheter. I det første av disse to første styreseminarene, går en særlig inn på verktøy i styrearbeidet, mens styreseminar nr 2 særlig fokuserer på menneskene i styrearbeidet. De to siste styreseminarene (dvs. nr 3 og 4, av de 4 styreseminarene i StyreModul1) gjennomgår viktige styreoppgaver som strategi (styreseminar nr 3) og økonomi, regnskap og finansielle emner for styremedlemmer (styreseminar nr 4).

Deltakere som gjennomfører StyreModul 1, mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Relativt mange av de deltakerne som har gjennomført StyreModul 1, har også gått videre inn i Board Performance Program, som er et videregående styreprogram av internasjonalt format, som tilbys fra Styresenteret, og som gir kompetansebeviset «BP – Certified Board Director».

StyreModul 1 er blant annet basert på bøkene «Styreboken» (A.I.Søland, Fagbokforlaget, siste utgave 2016) og «Håndbok i økonomi for styremedlemmer» (E.G.Standal & A.I.Søland, Universitetsforlaget, siste utgave 2016) samt solid praktisk virke, både når det gjelder det å arbeide overfor eiere, styrer og ledelse, og det å arbeide i selve styret.

Slik StyreModul 1 fremstår i dag, er den i sin form og sitt innhold, også et resultat av hundretalls gjennomføringer gjennom mer enn 10 år, med dyktige deltakere, som har deltatt i konstruktiv dialog i selve seminargjennomføringene, og faktisk vært med å gi StyreModul 1 stadig et bedre innhold.

Ved å gjennomføre Styresenterets StyreModul 1 får du en indre trygghet når det gjelder styrer og styrers arbeid, slik at du føler at du behersker styrerollen i mange ulike situasjoner, med forskjellige utgangspunkter, tilnærminger, og utfordringer. Dette vil være nyttig når du er i rollen som styreleder, og det vil være vel så nyttig når du er i rollen som styremedlem der styreleder er avhengige av dyktige og aktive styremedlemmer. Dessuten vil daglig leder ha stor nytte av et oppegående og velfungerende styre. Eierne bør derfor også ha en betydelig interesse i at de kvinner og menn som de velger inn i sitt styre, har deltatt i Styresenterets StyreModul 1.

Gjennom alle de 10 årene StyreModul 1 er blitt gjennomført over hele Norge, har det vært relativt små deltakergrupper, som oftest fra 5 – 8 personer, både kvinner og menn i alle aldre, med sitt eget ståsted og unike erfaring.

Slike relativt små deltakergrupper i StyreModul 1 muliggjør at de deltakere som ønsker, kan være aktive i dialog og diskusjoner underveis i seminarene, dele av sine erfaringer, og lytte til andres erfaringer, alt relatert til hovedtemaer som tas opp, og under ledelse av den personen fra Styresenteret som leder seminar-gjennomføringen.

Som en oppsummering av alle StyreModul1 – styreseminarer som er gjennomført over hele Norge de siste 10 år, kan sies at hver og en av deltakerne har utvist genuin interesse for styrer, styrerollen, og styrers arbeid. Hver og en deltaker har hatt sitt eget ståsted i sin livs- og erfaringsvei, og lagt for dagen en unik kompetanse, engasjement og vilje, samt respekt for øvrige deltakere i deltakergruppen.

Å delta i Styresenterets StyreModul 1 skal være inspirerende, motiverende, utviklende og byggende, samt gi den enkelte mestringsfølelse og trygghet i styrearbeidet, på det praktiske grunnplanet.

Idet vi går inn i et nytt år, så settes flere kurs, seminarer og utviklingsprogram i gang hos Styresenteret:

I tillegg til at Styresenteret fortsetter med tilbud til deg om å delta i grunnopplæringen StyreModul 1 som ovenfor er kommentert, og der første anledning til å delta er 14. – 17. januar i Oslo, så tilbys:

StyreNettverkGrupper som er fortrolige utviklingsgrupper for erfarne styreledere og styremedlemmer.

Board Performance Program 2020 som er et videregående styreutviklingsprogram for den enkelte, enten du er eier, styreleder, styremedlem eller daglig leder som ønsker å forstå mer av styrerollen og sin egen rolle i forhold til styret.

Deltakerne som gjennomfører styreseminarer hos Styresenteret får god informasjon om Styresenteret og blir kjent med det miljøet Styresenteret representerer.
Over tid kan en nyttegjøre seg Styresenterets tjenester på ulike områder av hele styreområdet, herunder styreevaluering.

Godt Nytt År!

________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg på denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Legg igjen en kommentar