STYREROLLEN – La 2020 bli året du blomstrer i styrerollen

Styrets rolleforståelse og rolleutøvelse i praksis, er vesentlig i verdiskapende og Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæringbærekraftig styrearbeid. Styret tiltar seg selv sin rolle i lys av et sett med arbeidsbetingelser, herunder lover, og med fokus på hva som prioriteres som ønskede resultater av styrets arbeid og innsats. Styrets plikter og oppgaver er rimeligvis med å gi styrearbeidet innhold. Formen på styrearbeidet, herunder hvorvidt styret arbeider etter årsplaner, hvor ofte og hvordan styremøtene gjennomføres, etc. og dermed også styreleder selv, samt styre som gruppe, danner en ramme for styrearbeidets innhold.

Styrets rolle er som punkt nr 1, å bringe selskapet suksess. Så blir punkt nr 2, hva det innebærer for den enkelte virksomhet at denne virksomheten har suksess. Det kan være omsetning, lønnsomhet, posisjon i markedet/samfunnet, omdømme og/eller oppnåelse av andre mål virksomheten har, og som styret skal styre mot for å nå.

Det er nødvendig at virksomheten har mål. Formalistisk skal eierne stå for visjonen, styret sørge for at virksomheten har en så oppdatert og så god strategi som mulig, mens daglig leder er ansvarlig for gjennomføring av strategien. I praksis er det avgjørende at styret kjenner inngående virksomhetens mål. Hvis ikke virksomheten har tydelige og fyllestgjørende mål, må styret se til at virksomheten får klare, tydelige og utfyllende mål, og at styret selv både får målene «innenfor huden», og styrer etter disse målene. En strategi kan vanskelig bli bedre enn klarheten og tydeligheten i målene, slik målene oppfattes og forstås av de som de angår.

En forutsetning for at styret skal fungere slik som beskrevet her er at styreleder har de nødvendige kvalifikajsoner for å sørge for styrets effektive arbeidsform. Skulle du ønske å forbedre deg som styreleder, kan nevnes at Styresenteret holder kurs i «Profesjonell styreledelse i praksis» 13. februar.

For å forstå styrerollen fullt ut, bør en også forstå både eierrollen og daglig leders rolle, og ikke minst samspillet mellom disse.

Alt det som her ovenfor er nevnt, er innarbeidet i den StyreModell som er et essensielt og grunnleggende innhold i Styresenterets grunnutdanning i Styrearbeid. Gjennom de fire grunnleggende styreseminarene som utgjør StyreModul 1 i Styresenterets grunnutdanning, gjennomgås styrearbeid i praksis og styrets oppgaver, på en prosessuell måte. De to første styreseminarene gjennomgår styrearbeid som sådan, mens styreseminar nr 3 og 4 tar for seg noen av de viktigste styreoppgavene som henholdsvis strategi og økonomi. Styresenterets grunnutdanning inneholder også et tilbud om 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som er en sammenfatning av styreseminar 1 og 2, gjennom 1 dag.

Neste gang du kan delta på Styresenterets StyreModul 1 er i Oslo 3. – 6. mars.

Dersom du ønsker å delta på Styresenterets 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, er muligheten der 12. februar i Oslo, 21. april i Stavanger, og 22. april i Bergen.

Relevant styrelitteratur for grunnutdanningen er:

Styreboken, A. I. Søland, Fagbokforlaget, 2. opplag, 2016.

Håndbok i økonomi for styremedlemmer, E. G. Standal & A. I. Søland, Universitetsforlaget, 2. utgave, 2016.

Deltakere som gjennomfører Styresenterets StyreModul 1 mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Gjennomført StyreModul 1 kvalifiserer for videre deltakelse i det videregående styreutdanningsprogrammet Board Performance Program og i Styresenterets StyreNettverksGrupper.

Board Performance Program Våren 2020, med sine tre 2- dagers samlinger, kan du gjennomføre i april-mai-juni, og motta kompetansebeviset «BP – Certified Board Director» før sommeren.

StyreNettverksGrupper 2020 starter i disse dager opp flere steder i Norge, og består av 4 ettermiddags-/kvelds-samlinger med spennende temaer og utviklende dialog i fortrolige grupper. Du finner mer om styrenettverksgruppene og anledning til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse her.

______________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg på denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Legg igjen en kommentar