Styresenterets hjemmesider i forbedret utgave

Styresenteret har ambisjon om å være en ledende tilbyder av opplæring og rådgiving innen verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. For å underbygge dette har vi sett behov for oppgradering av selskapets hjemmesider. Gjennom de nye hjemmesidene håper vi at våre kunder og forbindelser på en enkel og tilgjengelig måte skal finne frem til det som vil være av interesse, enten det er behov for opplæringstilbud, annen rådgiving eller for lesing av faglige artikler i Styresenterets nyhetsbrev.

Hva vi tilbyr og teamet

Partnerne i Styresenteret

Vi tilbyr et bredt spekter av egenutviklede opplærings- og rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på å bidra til verdiskapende styrearbeid.

Teamet består av fire partnere som har omfattende erfaring fra ledelse, styrearbeid, styreopplæring og rådgiving, nasjonalt og internasjonalt. Ved behov vil teamet bli supplert med samarbeidende selskaper eller ressurspersoner innen aktuelle disipliner.

Nyhetsbrev

Styresenteret har i mange år sendt ut nyhetsbrev til forbindelser. Abonnementet er gratis, og per nå er det ca. 1700 abonnenter etter en økning den senere tid. Hensikten med og innholdet i nyhetsbrevene er som følger:

  • Nyheter innen eierstyring og selskapsledelse.
  • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid (forfattet av partnerne i Styresenteret, inviterte forfattere og stående invitasjon til lesere av nyhetsbrevet om å sende inn artikler/innlegg).
  • Informasjon om tilbud fra Styresenteret relatert til forbedring og effektivisering av verdiskapende styrearbeid.
  • Invitasjoner til arrangementer relatert til eierstyring og selskapsledelse / verdiskapende styrearbeid (kurs, seminarer eller frokostmøter).
  • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
  • Forespørsler om interesse for å melde seg som interessert i konkrete styreverv.
  • Invitasjon til spørreundersøkelser.

Vi ser gjerne at du videresender nyhetsbrevet til dine forbindelser slik at de kan registrere seg som abonnenter på denne linken (abonnementet er gratis).

 Du er velkommen til å ta kontakt

Du er velkommen til å ta kontakt dersom du lurer på noe, eller har et eller annet behov innenfor det som vi kan hjelpe deg med.

 Følg oss gjerne også på LinkedIn

 

Legg igjen en kommentar