Styresenterets styrenettverksgrupper fortsetter den vellykkede virksomheten på 6. året

Styresenterets styrenettverksgrupper er ideelle for kontinuerlig læring

Styresenteret har nå kommet i gang på 6. året med fasilitering av fortrolige styrenettverksgrupper. Etter noe utskifting av deltakere ved årsskiftet er igjen alle tre gruppene (to i Oslo-området og én i Midt-Norge) fylt opp med meget interessante deltakere med betydelig kompetanse og interesse innen eierstyring og selskapsledelse, og med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Vi har erfart at 10 – 12 deltakere i hver gruppe er ideelt, og alle tre gruppene har nå denne deltakelsen. Skulle det være en eller annen interessert, så skal det fortsatt kunne være mulighet for å kunne bli med nå.

Hensikten med deltakelse i styrenettverksgruppene er:

  • Styrke sin kompetanse ved å lære av hverandres erfaringer.
  • Presentere egne problemstillinger for diskusjon i et fortrolig forum.
  • Diskutere styrings- og ledelsesrelaterte tema av felles interesse.
  • Utvide sitt nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrings- og ledelsesrelatert arbeid.

Hittil har det gjennom de 5 årene med virksomhet deltatt 85 deltakere, hvorav 31 deltar per nå. Vi ønsker å tilrettelegge for tilsvarende styrenettverksgrupper i andre deler av Norge, og tips om eventuelle lokale samarbeidspartnere for dette er velkommen.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Eller følg oss på linkedin