Læring fra Korona-pandemien: Styresenterets webinar-styrekurs gir god læring og har flere fordeler

Gjennom kort tid under Korona-pandemien har vi allerede fått god erfaring med gjennomføring av webinar-styrekurs, hvor deltakerne sitter hjemme med sine PC’er eller nettbrett.

På denne basis vil Styresenteret nå kunne utvide tilbudet av de forskjellige styrekurs til deltakere over hele landet. Derved slipper deltakerne hver gang å måtte reise til sentrale steder for å delta, men kan kombinere webinar og fysiske seminarmøter i sitt kompetanseutviklingsforløp.

Tilbud om forskjellige typer webinar-styrekurs

Webinar styrekurs – En tidseffektiv læremåte om styrearbeid

Styresenteret tilbyr alle former for styreopplæring, – alt fra det grunnleggende, via det videreutviklende til det tilpassede for de aktuelle deltakerne. Vi vil nå sørge for å tilby omtrent de samme tilbudene gjennom webinar-kurs, med den nødvendige tilpasning for at det skal gi tilnærmet samme effektive læring som ved fysisk tilstedeværelse. Bl.a. vil vi for de fleste kursene sørge for at deltakerne kan stille muntlige spørsmål og engasjere seg i diskusjoner underveis i kursene, noe som er viktig for å få god forståelse av temaene. Dette vil imidlertid kreve at vi har en viss begrensning på antall deltakere i hvert kurs. Det kan være tale om begrensninger oppad til ca. 12 deltakere i hvert kurs, avhengig av den enkelte type kurs. Vi kan imidlertid også ha kurs med flere deltakere, men da vil vi kun tillate spørsmål gjennom en chat-funksjon, eller samlet i visse tidspunkter under veis i kurset.

Utfordringer og fordeler ved webinar-styrekurs

«Jeg har nettopp deltatt på et webinar-styrekurs med Styresenteret, og min erfaring var at dette var innholdsmessig og læringsmessig en god og effektiv måte å tilegne seg styrekompetanse på», sier Hasse Herland, som har bred bakgrunn fra bedriftsetablering og ledelse i Stavanger-området.

Den største utfordringen ved webinar-styrekurs er selvfølgelig mangelen på den direkte ansikt-til-ansikt relasjonen ved fysisk tilstedeværelse i et kurs-møterom. Dette søkes det derfor å råde bot på ved webinar-kursene ved at det legges til rette for å se hverandre blant deltakerne via PC-/nettbrett-skjermene når den enkelt snakker. En introduksjonsrunde blant deltakerne ved start på kurset er viktig i den sammenheng. Erfaringer vunnet allerede i en start-periode under Korona-krisen synes lovende for å kunne håndtere dette forholdet.

Når det gjelder fordelene ved webinar-styrekurs er de flere:

  • Webinar-kursene bygger opp under bærekraftmålene, ved mindre reising og derved lavere klimapåvirkning.
  • Sparer tid og kostnader ved redusert reising og opphold under kurset på et annet sted enn hjemstedet/arbeidsstedet.
  • Fraværet fra jobben blir kortere.
  • Styrekurs-tilbudet er tilgjengelig på samme betingelser over hele landet.
  • Sykdom eller restriksjoner på fysisk tilstedeværelse (kfr. Korona-situasjonen) behøver ikke være noen hindring fra å delta på styrekurs. Her kan karantene-tid benyttes positivt til kompetanseheving.

Styrket tilbud av webinar-styrekurs fremover

Styresenteret vil etter hvert lansere stadig flere styrekurs for webinar-gjennomføring. Disse vil etter hvert bli annonsert på Styresenterets hjemmesider. Eller du er velkommen til å ta kontakt for å forespørre om styrekurs.

Styresenteret vil gjennom denne kombinasjonen av webinar-kurs og fysiske kurs-møter styrke sitt helhetlige tilbud innen styreopplæring, styreutvikling, styrenettverksgrupper og videregående styrekompetanse-utviklingsprogram, for å være et av Norges fremste kompetansehus innen styrearbeid.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Eller følg oss på linkedin