5 grunner til at Board Performance tar ditt styrearbeid til neste nivå

Spesifikt designet for at dine styrker skal komme frem og til anvendelse i styret. Board Performance Programmet gir deg et sterkt fundament for å skape og påvirke gjennom styret. Her er fem grunner til hvorfor Board Performance vil ta ditt styrearbeid til neste nivå:

1. Et program med effekt
Det å gjennomføre et utviklingsprogram som Board Performance er en livslang investering for din fremtid og påvirkning i morgendagens styrer. For å tilstrebe at utviklingsprogrammet har en effekt på ditt styrearbeid kobler vi oss tett opp mot internasjonal forskning og dets bidrag på styrets verdiskaping. Det sørger for at de sammenhenger du blir presentert for har blitt forskningsmessig vurdert, analysert og konkludert at har en positiv effekt på styrets verdiskaping. Derigjennom får du et faglig overblikk på hva som skal til for at ditt styre best kan skape verdi, og hvor du har et fortrinn.

2. Din situasjon som utgangspunkt
Ved å koble viten om styrets verdiskaping med din situasjon har du en plattform for utvikling. Her utfordres du i hvordan du skal få dine styrker frem i styrerommet og hvilket verdiskapingspotensial ditt styre har. Det gir en utvikling – personlig og profesjonelt, og er avgjørende for at du skal få frem ditt og styrets potensial i praksis.

3. Læring via egne og andres erfaringer
I programmet møter du deltakere som arbeider i eller overfor styrer. De har erfaring og står overfor situasjoner. Det å kunne analysere styreutfordringer og sammenligne erfaringer er et verktøy for at du skal ta neste skritt for positiv påvirkning i styret. Programmet legger til rette for erfaringsutveksling ved å bruke case, dilemmabasert tilnærming og invitere deltakerne til å trekke frem sine opplevelser. Før en blir tatt opp i Board Performance må en underskrive en taushetserklæring.

4. Ta kunnskapen ut i eget styrearbeid
Når du har tatt inn kunnskap og gjort refleksjoner bidrar oppholdet mellom samlingene til at du får prøvd kunnskapen i praksis. Når du kommer tilbake til samling får du sparret og reflektert med nasjonalt ledende styremedlemmer og -ledere. Det gir deg et unikt utgangspunkt til å sammenligne erfaringer og sammenligne ditt styrearbeid med deres.

5. Hva våre deltakere sier om programmet
Tilbakemeldingen fra våre alumner er vårt vitnesbyrd på at du vil møte styrerollen på en ny måte. Skill deg ut i styreverden og bli oppfattet som dyktig i et rom med erfarne styremedlemmer. Les mer om programmet og hva våre alumner sier her

Ønsker du å søke om opptak eller få mer informasjon om Board Performance Programmet? Ta kontakt på palsoland@boardperformance.no eller 483 88 347 for å se om programmet kan passe deg og din situasjon.