Invitasjon til ny styrenettverksgruppe med møter via webinar

Fortrolige styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Styresenteret skal starte opp en ny fortrolig styrenettverksgruppe med møter via webinar, «Styrenettverksgruppen-Webinar1». Fra før har Styresenteret tre fortrolige styrenettverksgrupper under fasilitering, – to i Oslo og en i Midt-Norge. Disse har vært drevet med meget god tilslutning i over 5 år, og vært drevet gjennom møter med fysisk samling, inntil Korona-epidemien slo til, og vi måtte gjennomføre noen møter via webinar. Erfaringer fra disse webinar-møtene har vært så bra at vi nå vil invitere til en ny styrenettverksgruppe basert på webinar-deltakelse.

Virksomheten i de fortrolige styrenettverksgruppene har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for kontinuerlig styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Mer detaljer om virksomheten finner du på Styresenterets hjemmesider. En av nåværende deltakere, Torill Johnsen, Styreleder Coop Øst SA, sier følgende: «For meg har denne form for kompetanseutvikling vært godt egnet for mitt behov, da det hele tiden fokuseres på praktiske og reelle problemstillinger innen styrearbeid og ledelse

Våre erfaringer og betraktninger om å etablere styrenettverksgrupper via webinar-møter er som følger:

Utfordringene:

  • Mangelen på den direkte ansikt-til-ansikt relasjonen ved fysisk tilstedeværelse i et møterom er en utfordring som det søkes å råde bot på i webinar-møtene ved at det legges til rette for å se hverandre via PC-/nettbrett-skjermene når den enkelte snakker.

Fordeler:

  • Sparer tid og kostnader ved redusert reising og opphold ved møtene.
  • Webinar-møtene bygger opp under bærekraftmålene, ved mindre reising og derved lavere klimapåvirkning.
  • Tilbudet er tilgjengelig på samme betingelser over hele landet, og derved enda større muligheter for mangfold blant deltakerne.
  • Sykdom eller restriksjoner på fysisk tilstedeværelse (kfr. Korona-situasjonen) behøver ikke være noen hindring fra å delta på møtene i styrenettverksgruppen.

Målgruppen er styreledere, styremedlemmer, daglig ledere, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, revisorer, advokater, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse / verdiskapende styrearbeid. Det gjelder både for privat og offentlig sektor. Vi kommer til å begrense antall deltakere i webinar-grupper til maks 10 for å kunne tilrettelegge webinar-møtene på en tilfredsstillende måte.

I tillegg til de ordinære webinar-møtene vil deltakerne bli invitert til å delta i det årlige fellesmøtet for deltakerne i alle styrenettverksgruppene (et møte i Oslo med fysisk deltakelse), bl.a. med henblikk på styrking av deltakernes profesjonelle nettverk.

Du er velkommen til å melde din uforpliktende interesse for mulig deltakelse i Styrenettverskgruppen-Webinar1 ved å fylle ut interesse-meldingsskjema. Du vil da motta mer informasjon og eventuelt tilbud om deltakelse f.o.m. høsten 2020 etter nærmere avklaring. I tilbudet vil du da få vite hvem du eventuelt vil bli deltaker sammen med i gruppen.

Du er velkommen til å ta kontakt hvis du har noen spørsmål angående styrenettverksgruppen.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Eller følg oss på linkedin